Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Monument? Liever niet!

08 mei 2019 Siebrand Krul

Het gemeentebestuur van Leusden, bij Amersfoort, heeft zich de woede van flink wat bewoners op de hals gehaald door hun bezit aan te wijzen als monument. Het gaat om liefst 360 panden die volgens de gemeente onderhevig moeten worden aan allerlei restricties omdat het erfgoed zou betreffen. Tientallen eigenaren, erfgoedbestuurders, maar ook raadsleden spreken van onbehoorlijk en slecht bestuur.

De gemeente schiet ook in eigen voet, want volgens haar regels zou ook het gemeentehuis zelf er onder vallen en mag niet tegen de vlakte. Maar B&W zijn zich van geen kwaad bewust en wilden cultureel-historisch waardevolle bouwwerken een beschermde status geven. De stichting De Boom en landgoed Den Treek Henschoten hebben geen goed woord over voor de handelwijze van de gemeente, want er was afgesproken dat haar panden buiten de lijst zouden blijven. Nu blijken er toch liefst zestig op te staan. De rentmeester van de stichting De Boom zag tot zijn schrik ook zijn eigen woning op de lijst. Van enigerlei historische waarde is volgens hem in de verste verte geen sprake.
Het regent intssen bezwaarschriften, waarvan al ruim dertig zijn toegewezen. Daar zijn ook bouwwerken bij die onderdeel zijn van een onderneming, een boerderij bijvoorbeeld. Die zouden in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door de ongewenste status van erfgoed. De eigenaren zijn verbolgen dat niet-belanghebbenden zomaar over andermans bezit kunnen beslissen.
De wethouder voelt zich in de verdediging gedrongen en spreekt van het voorkomen van sloopplannen, helemaal niet van aanwijzing als monument.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder