Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Heilige live onder handen

08 mei 2019 Siebrand Krul

In de Sint-Pieterskerk in Leuven kan je tot eind juli elke dinsdag en donderdag de restauratie van ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ live meemaken. Het is de laatste fase van de restauratie van het Leuvense monument, die na twintig jaar nu op z’n einde loopt. Vlaamse primitief Dieric Bouts maakte het werk namelijk 560 jaar geleden speciaal voor de Sint-Pieterskerk

Speciaal aan de restauratie van dit topstuk is dat ze in situ – in de kerk zelf dus – gebeurt. Het drieluik huist al eeuwen onder continue klimatologische omstandigheden in de Sint-Pieterskerk. ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ aan andere omstandigheden blootstellen is te risicovol’, vertelt Denise Vandevoort van museum M.
Voor de conservatoren van het museum is deze restauratie een droomproject. Het drieluik is het enige topstuk in de Sint- Pieterskerk dat M nog niet onder handen kon nemen. Het glipte tot nu altijd door de mazen van het net, omdat andere werken dringender gerestaureerd moesten worden. Maar nu ook het herstel van de Sint-Pieterskerk haar einde nadert, is het ideale moment er eindelijk.

De eerste stap van de restauratie, het vooronderzoek, is intussen afgelopen. Onderzoekers maakten scans van het paneel om de verschillende verflagen en ondertekeningen in beeld te brengen. Restaurateur David Lainé (IPARC) gaat dan heel voorzichtig te werk: het doek wordt gereinigd, overtollige vernislagen en verkleurde retouches vervangen.
‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ is het centrale paneel van een drieluik. De zijpanelen, die de heiligen Hiëronymus en Bernardus voorstellen, worden ook gerestaureerd. Op het centrale paneel is te zien hoe beulen Erasmus op een gruwelijke manier om het leven brengen: ze snijden zijn buik open en winden zijn darmen om een windas. Merkwaardig aan het schilderij van Bouts – en dat typeert de schilder ook – is hoe sereen die horror wordt afgebeeld. Er valt geen druppel bloed te bespeuren. Erasmus, de beulen en de rechters lijken onbewogen.

‘Bouts is een van de belangrijkste kunstenaars voor Leuven en de kunstgeschiedenis in het algemeen. We willen nog meer projecten rond zijn werk opzetten. Het onderzoek dat we in de marge van de restauratie verrichten, zal daar wezenlijk toe bijdragen,’ zegt Marjan Debaene. Met de restauratie groeit ook de kennis rond de belangrijke Vlaamse primitief Dieric Bouts. Meer doen dan enkel meekijken over de schouders van restaurateur David Lainé? Dat kan. De restauratie is te bezichtigen op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.30 uur en zal nog tot eind juli duren. Inkom is gratis.

Meer info: www.mleuven.be/live-restauratie

Dieric Bouts, Triptiek met de marteling van de heilige Erasmus, 1464 © Lukas – Art in Flanders vzw, foto: Dominique Provost (vóór restauratie)

Openingsbeeld: David Lainé bestudeert een detail van ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’. (Foto David Somers)

M-Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder