Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Plakkaat tegen de sodomie

16 april 2019 Siebrand Krul

Sinds 1983 staat in de Nederlandse grondwet dat ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. Daarmee lijkt een officieel einde te zijn gekomen aan de strijd voor gelijke rechten voor homoseksuelen. Of toch niet helemaal? De vervolgingsgeschiedenis is lang, neem een plakkaat tegen de sodomie: ‘schandelijkheeden (…) waar over God almagtig eertyds Sodom en Gomorra heeft omgekeert en gestelt tot een verwoestinge’

Aan het begin van dit jaar ontstaat een felle discussie over de zogenoemde Nashville-verklaring, waarin orthodoxe christenen zich afzetten tegen LHBTI’ers, zich beroepend op Bijbelteksten. Waar is dat eerder gehoord? Eeuwenlang is in christelijke samenlevingen homoseksualiteit niet geaccepteerd. De legitimering daarvoor vond men in de Bijbel, waarin staat dat God de steden Sodom en Gomorra volledig verwoestte, onder andere vanwege de homoseksuele handelingen die daar plaats zouden vinden.

Plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland tegen sodomie, 21 juli 1730. (Foto Jan Zweerts, Nationaal Archief, archief van de Staten-Generaal)

‘Achter de Dom’

In 1730 worden twee mannen gearresteerd bij de Utrechtse Domkerk op beschuldiging van ‘sodomie’, homoseksuele handelingen. ‘Achter de Dom’ is dus eigenlijk de oudst bekende cruiseplek van Nederland. De term is in Utrecht heel lang in zwang gebleven als aanduiding voor homoseksuelen. Het is het begin van een afschuwelijke klopjacht op homoseksuelen, waarbij tientallen van hen worden geëxecuteerd. Uit de getuigenverklaringen in het proces dat in 1730 op de arrestaties volgt, blijkt al snel dat er in de Republiek een heel netwerk van homoseksuelen bestaat. In talloze herbergen ontmoeten mannen elkaar discreet en bestellen mannelijke prostituees. Ondanks het verbod weet ieder van het bestaan van homoseksualiteit. In de grotere steden zijn alom bekende plaatsen van samenkomst, op het platteland doet de hooiberg als zodanig dienst.

Achter de Dom in Utrecht. Tekening van Pieter Jan van Liender, 1755. (Rijksmuseum, Amsterdam)

‘Die wij nooit gedagt zouden hebben’

De Utrechtse arrestaties vormen het begin van een intensieve jacht op homoseksuelen in de Republiek. Alleen: wat voor straf moeten deze delinquenten krijgen? Daar bestaan op dat moment nog geen wettelijke bepalingen voor. De processen zorgen ervoor dat die regelgeving er wel komt. Op 21 juli 1730 vaardigen de Staten van Holland en West-Friesland een plakkaat uit waarin ‘gelijkgeslachtelijk verkeer’ voortaan moet worden bestraft. In het plakkaat stellen de Staten vast dat overtredingen ‘die Wy daarom nooit gedagt souden hebben dat in dit Land souden kunnen werden gepleegt’ toch plaats blijken te vinden. Het klinkt bijna verbaasd. Zou het echt zo zijn dat niemand in de Republiek het voor mogelijk hield dat gelijkgeslachtelijke liefde ook daar zou kunnen plaatsvinden? Dat lijkt uiterst onwaarschijnlijk. Maar kennelijk vindt men het nog niet eerder nodig om een speciale wet in het leven te roepen. Dat verandert als er in 1730 toch homoseksuelen gearresteerd worden. Nu vinden de Staten van Holland het tijd ‘om deselve roepende en Heemel tergende sonden en misdaad tot de grond toe uit te roeien’.
Hun plakkaat bepaalt dat het bedrijven van sodomie voortaan met de doodstraf zal worden bestraft. Het lichaam van de geëxecuteerde moet worden verbrand en de as moet in zee worden geworpen, of moet op een galgenveld in het openbaar ten toon gesteld worden. De meest merkwaardige bepaling uit het plakkaat is misschien wel deze: iedereen die vanaf mei 1730 (als de geruchten over het vervolgen van sodomie beginnen rond te zingen) tot augustus zonder duidelijke reden zijn woon- of verblijfplaats heeft verlaten zonder een nieuw adres achter te laten, wordt beschouwd als iemand die zich aan gelijkgeslachtelijk verkeer heeft schuldig gemaakt; zij moeten dus ook veroordeeld en terechtgesteld worden.

Tentoonstellingsaffiche. De tentoonstelling Topstukken in perspectief – van Plakkaat van Verlatinge tot Abdicatie in het Nationaal Archief in Den Haag loopt van 22 maart t/m 5 januari 2020. Kijk ook op www.nationaalarchief.nl/topstukken

Bij verstek verbanning

De vonnissen en het daaropvolgende plakkaat leiden er aan de ene kant toe dat de procureur-generaal zijn onderzoek naar de plegers van sodomie onverminderd voort kan zetten. Aan de andere kant zorgt het ervoor dat vermeende daders de benen nemen en uit Den Haag vertrekken. Dat blijkt als op 9 maart 1731 zes mannen bij verstek worden veroordeeld. Omdat zij niet meer in de stad zijn, kunnen ze niet gevangen worden genomen en ter dood worden veroordeeld. Daarom volgt als straf: verbanning uit het land. Maar ze hebben Holland op dat moment vrijwel zeker al verlaten.
Op 5 oktober 1731 wordt een groep van 33 mannen bij verstek veroordeeld tot verbanning voor eeuwig uit de gewesten Holland, Zeeland, West-Friesland en Utrecht. De maatschappelijke achtergrond van de veroordeelden is heel verschillend; zelfs een advocaat voor het Hof van Holland wordt schuldig bevonden. De vonnissen in 1731 zijn veel uitvoeriger dan de eerdere rechterlijke uitspraken. Veroordelingen tot de dood worden nu expliciet gemotiveerd. De schok die de rechters teweeg brengen, heeft in de hele Republiek zijn uitwerking niet gemist.
Paul Brood en Arjan Poelwijk (Nationaal Archief)

Openingsbeeld: Demonstratie voor de afschaffing van artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht bij de ingang van het Tweede Kamergebouw in Den Haag, 21 januari 1969. (Foto Jacques Klok, ANP/Nationaal Archief, Fotocollectie Elsevier)

Benieuwd naar het complete artikel? Koop de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu in de winkel voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder