Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Nieuwe basiliek

16 maart 2019 SKL

Tussen alle treurige nieuwsberichten over de Katholieke Kerk een lichtpuntje: in Ronse (tussen Gent en Moeskroen) is de Sint-Hermeskerk verheven tot basiliek. Dat werd gevierd met concerten, plechtigheden, rondleidingen en een volksfeest, met bijzondere aandacht voor de cultus rond Sint-Hermes.

Als de Sint-Hermeskerk wordt verheven tot basiliek, dan staat de hele stad even in teken van dat bijzondere moment. De kersverse basiliek zat afgeladen vol tijdens de inhuldigingsmis. Voor heel wat Ronsenaars is de erkenning van Rome een speciaal moment. ‘Ik ben in Ronse geboren en getogen, dus de Sint-Hermeskerk is “mijn” kerk. Het is heel bijzonder om deze verheffing mee te maken’, zegt Paul De Medts. ‘Het is een hele eer voor de stad en het zal onze uitstraling ten goede komen.’

Onder begeleiding van Fiertelfiguren Trommel en Fluitje trokken de genodigden naar de basiliek. (Foto Lieke D’hondt)

Actieve verering
Dat de Sint-Hermeskerk is omgedoopt in een basiliek heeft veel, zo niet alles, te maken met de verering van Sint-Hermes. De relieken van de patroonheilige van de stad worden al eeuwenlang in de kerk bewaard. Sinds 1090 wandelen de Ronsenaars jaarlijks de Fiertelommegang waarbij de bedevaarders bescherming vragen tegen de waanzin. Mede onder impuls van bisschop Luc Van Looy en deken Michel T’Joen richtte de stad een verzoek aan paus Franciscus om de Sint-Hermeskerk te verheffen tot Sint-Hermesbasiliek, met de actieve verering van Sint-Hermes als drijfveer. Tot grote vreugde van alle betrokkenen ging de paus akkoord. Hij liet zich tijdens het inhuldigingsweekend zelfs vertegenwoordigen door een pauselijk nuntius, de diplomatieke vertegenwoordiger en aartsbisschop Augustine Kasujja.

De Dragers en Belders van Sint-Hermes dragen voor het eerst het schrijn binnen in de basiliek. (Foto Lieke D’hondt)

Dragers van Sint-Hermes
Voor de Dragers en Belders van Sint-Hermes is de verheffing tot basiliek extra bijzonder. Tijdens de Fiertelommegang zijn zij het die het schrijn ophalen in de kerk, voortaan dus de basiliek. Tijdens het inhuldigingsweekend mochten de Dragers het schrijn al voor een eerste keer van de crypte binnendragen in de basiliek. ‘Voor de Dragers en Belders is het een grote eer dat we als eersten in een eeuwenlange traditie het schrijn mogen binnendragen in de basiliek’, zegt voorzitter Wim Vandevelde. ‘De verheffing tot basiliek betekent bovendien dat Rome erkent dat hier een levendige cultus is rond Sint-Hermes. Alle inspanningen die wij als Dragers en Belders doen, worden vandaag beloond en in hun echte waarde erkend. Daar zijn wij bijzonder trots op.’

Na de plechtigheden was er tijd voor pannenkoeken. (Foto
Lieke D’hondt)

Toeristische meerwaarde
De aanwezigheid van een basiliek in de stad moet ook het toerisme ten goede komen. ‘We gaan zeker actief inspelen op de Sint-Hermesbasiliek’, zegt schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA). ‘We zijn al een bijkomende gids aan het ontwikkelen waar de crypte en de basiliek centraal zullen staan. In ons nieuw onthaal- en belevingscentrum De Hoge Mote is de Sint-Hermescultus een belangrijke pijler. De basiliek is dus een mooie bijkomende troef om dat luik nog eens extra in de verf te zetten.’ Vanhoutte is ervan overtuigd dat de basiliek meer aandacht zal creëren voor de crypte, ook bij internationale toeristen. ‘Ik denk dat we soms te weinig beseffen wat we hier hebben. De crypte is één van de belangrijkste van Europa, maar krijgt tot nu toe niet de aandacht die het verdiend. Met de erkenning van basilica minor kunnen we bijkomende internationale uitstraling krijgen.’


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder