Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Meesterwerk uit zee

16 maart 2019 SKL

Zo nu en dan onthullen veranderende zeestromen een van de vele honderden scheepswrakken in de buurt van Texel, aan de route naar Amsterdam, in de 17de eeuw het handelscentrum van de wereld. Ditmaal kwamen enkele bijzondere kunstwerken letterlijk boven water.

Het schip was een zogeheten Straatvaarder, een handelsschip dat door de Straat van Gibraltar voer. Dat weten we door de zware bewapening, nodig om de vele zeerover in het Middellandse Zeegebied (Barbarijse rovers) van het lijf te houden. En door de gevonden koopwaar, afkomstig uit allerlei landen aan de Middellandse Zee. Dit schip kwam eerder in het nieuws vanwege een met zilverdraad bewerkte jurk. Was die niet van de koninklijke familie Stuart? Maar al gauw bleek dat niet te kunnen, want dan hadden er aanmerkelijk veel meer koninklijke voorwerpen aan boord moeten zijn.

De pronkbeker in Museum Kaap Skil.
Nederlandse schepen op de rede van Texel. Ludolf Bakhuysen, 1671. (Rijksmuseum)
Provincie Noord-Holland, foto Kees Zwaan.


Het opvallendste was een vergulde pronkbeker, eind 16de eeuw gemaakt in waarschijnlijk Augsburg, Zwaben. De beker is weliswaar gebutst en er ontbreken enkele elementen, maar ziet er na grondige restauratie weer peikfijn uit.

Mars die zijn schild kwijt is. Provincie Noord-Holland, foto Kees Zwaan.
De rede van Texel, schilderij van Johan Reydon.


Er liggen nog massa’s spullen in het gevonden wrak, maar die laat men verlopig liggen omdat snelle conservering uit het water ondoenlijk is.
De gevonden schatten uit het zogeheten palmhoutwrak zijn tot 9 september te bewonderen in museum Kaap Skil, op Texel.

Museum Kaap Skil
Heemskerckstraat 9
1792 AA Oudeschild, Texel
https://www.kaapskil.nl/


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder