Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Dulle Griet weer thuis

16 maart 2019 Siebrand Krul

Na twee jaar hangt de Dulle Griet, het wereldbefaamde schilderij van Pieter Bruegel (ca. 1525/1530-1569), opnieuw in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen, genoemd naar de gelijknamige, 19de-eeuwse kunstverzamelaar. Die kocht het voor 448 Belgische frank, omgerekend in huidige euro’s een bedrag van € 2.674.

Een grondige restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft nieuwe inzichten aan het licht gebracht. Zo staat vast dat het doek niet uit 1561 maar uit 1563 dateert, het jaar waarin de schilder van Antwerpen naar Brussel verhuisde, en dat hij in de titel het woord ‘dul’ niet heeft aangebracht. Het kleurenpalet oogt weer fris, gevarieerder en krachtiger. Onbekende details zijn onder oude verflagen tevoorschijn gekomen.


Blijft het mysterie van die centrale, veel te grote Griet in borstharnas, met zwaard, dolk en een pan. In al haar boosheid en vastberadenheid voert ze een groep plunderende en vechtende vrouwen aan, in een chaotisch landschap vol boschiaanse creaturen. De meest aanvaarde uitleg is dat Bruegel de spot dreef met de traditionele, hiërarchische verhoudingen tussen de seksen. In zijn oeuvre zijn er meer vrouwen die de broek dragen. De omgekeerde wereld was een thema dat in het theater vaak aan bod kwam en de Nederlanden, Frankrijk, Engeland en Schotland werden toentertijd bestuurd door vrouwen.
(Luc Minten)

Lees meer interessant historisch nieuws in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder