Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Africamuseum Tervuren

16 maart 2019 Siebrand Krul

Een modernistische doos als nieuwe inkom naar het oude museumgebouw en een Congolese beeldengroep zijn de blikvangers van het vernieuwde museum over Midden-Afrika dat nu Africamuseum heet. Het museum was vijf jaar gesloten vanwege de nieuwbouw, het oude museum te restaureren en de presentatie aan te passen. De verwachtingen waren hooggespannen.

Aandacht voor Congo op de wereldtentoonstellingen in België van 1885, 1894 én 1897 smaakten naar een permanente presentatie. Op het koninklijk domein van Tervuren begon in 1904 de voorbereiding en in 1910 opende het museum. Nadat de staat de kolonie in 1908 van de koning overnam, kreeg ook het museum een publieke eigenaar. Na 1960 werd de oude inrichting zelf steeds meer een museale curiositeit met zijn statische presentatie van fauna, flora, geologie en etnologie van Midden-Afrika. Het museum moest ooit duidelijk maken dat Congo een rijk en gevarieerd land was dat België een plaats aan de tafel van de grote Europese mogendheden bezorgde.

Het oude uitgangspunt als ‘landenmuseum’ werd in de vernieuwde opstelling behouden. De inleiding tot een land dat bijna even groot is als West-Europa bereikt men na een lange onderaardse witte gang, waar een prauw de bezoeker de weg wijst, beide symbolisch om het verhaal onbevangen aan te kunnen vatten.
Ruimschoots voor de heropening ontstond er in tal van media controverse rond het bloedrode koloniale verleden, de rol van uitbuiter koning Leopold II, de ‘roofkunst’ die (in Tervuren) wordt getoond en beter teruggegeven zou worden en de nood aan een correcter en minder racistisch taalgebruik. Vooral kinderen, geadopteerd of uit de diaspora, met biologische roots in Congo, roerden de trom. De media pikten die stemmen gretig op, maar vergaten veelal duiding – zeker rond de internationaal erkende normen rond monumentenzorg – mee te geven.
(Harry van Royen)

Lees het volledige artikel in de nieuwste G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder