Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Tekenen voor eigen school

20 februari 2019 Siebrand Krul

In 1878 tekenen meer dan 460.000 Nederlandse rooms-katholieke en orthodox-protestantse burgers een petitie om financiering van hun scholen te behouden. De petitielijsten, die het Nationaal Archief bewaart, zijn gescand en nu online te doorzoeken op www.vp1878.nl. Dit maakt onderzoek naar de ondertekenaars mogelijk.

De zomer van 1878 staat in het teken van protest. Duizenden burgers uit protestantse en rooms-katholieke kring tekenen petities aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de koning. Ze willen dat de herziening van de onderwijswet niet doorgaat. Want hierdoor krijgen alleen nog openbare scholen geld van de overheid. Het Volkspetitionnement is een belangrijke gebeurtenis in de 19de eeuw. Voor het eerst krijgt het gewone volk, dat nog geen stem- en kiesrecht heeft, de kans van zich te laten horen.

In het Nationaal Archief zijn de handtekeninglijsten uit dit jaar nog altijd bewaard gebleven. Het betreft meer dan 14.000 lijsten, afkomstig uit het hele land. Wie waren de mensen achter deze handtekeningen? Wat was hun achtergrond? Waarom deden ze mee aan deze actie? Historici van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Katholiek Documentatie Centrum starten in 2015 een project om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Het Nationaal Archief stelde scans van de handtekeninglijsten beschikbaar. Met hulp van vrijwilligers is een database met de gegevens van de ondertekenaars gemaakt. In januari 2019 is de database overgedragen aan het Nationaal Archief zodat de gegevens duurzaam bewaard en beschikbaar blijven voor onderzoekers in binnen- en buitenland.

De gegevens zijn niet alleen interessant voor genealogen en lokale onderzoekers maar ook internationaal is er steeds meer aandacht voor petitieonderzoek. Zo maken historici van de universiteiten van Machester, Londen en Leiden deel uit van het onderzoeksnetwerk, Petitions and Petitioning from the Medieval Period to the Present. De ambitie van het project vp1878 is dan ook om het Volkspetionnement van 1878 mee te nemen in deze internationale ontwikkelingen.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder