Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Dossier Willem IV

29 januari 2019 Siebrand Krul

Hij is uit de dynastie ongetwijfeld de Oranjetelg met de meest merkwaardige, zo niet meest dramatische, levensloop: Willem IV. Geboren enkele weken na de dood van zijn vader; door een ongelukkige val in zijn kleuterjaren opgezadeld met een ernstige vergroeiing van het bovenlichaam, sindsdien voortdurend worstelend met een slechte gezondheid; decennialang geplaagd door erfeniskwesties, politiek gedwarsboomd en, eenmaal de top bereikt, na enkele jaren al bezweken.

Met het kinderloos overlijden van Willem III in 1702 kwam er formeel een einde aan het Huis Oranje-Nassau. Als erfgenaam had de koning-stadhouder zijn neef Johan Willem Friso aangewezen uit het huis Nassau-Dietz dat hof hield in Leeuwarden. Na diens verdrinkingsdood werd de kleine boreling de hoop van de Oranjegezinden. Ze vonden tegenover zich de staatsgezinde regenten die de ‘ware vrijheid’ koesterden en de Oranjes verdachten van monarchale ambities. Niet alleen door de regenten werd de opgroeiende Willem IV gekoeioneerd. Er aasden ook verschillende aangetrouwde vorstenhuizen op de Oranje-erfenis. Zo eiste de koning van Pruisen ook de titel ‘Prins van Oranje’ en bezittingen in de Nederlanden en Duitsland op.

Schotel, beschilderd met portret van stadhouder Willem IV. Delft, 1758. Opschrift: ‘Dees Prins die al de/ zon ons voor maals plagt te/ ligten is nu al door de dood gerukt/ uyt ons gesigten/ den 1 mey’. (Rijksmuseum Amsterdam)

Met eindeloos geduld wist Willem IV zijn positie stap voor stap verder af te bakenen tegenover regenten en familiale aasgieren. Ook het politiek gemotiveerde huwelijk met de Engelse prinses Anna slaagde wonderwel. Hij kreeg er helaas ook een horkerige schoonvader bij – koning George II – die weinig op had met deze ‘kobolt’ als schoonzoon. Anna was niet sterk, na meerdere ongelukkige zwangerschappen beviel zij toch nog van een gezonde dochter (Carolina, 1743) en zoon (Willem, 1748).
De geboorte van Willem viel in de rumoerige episode van de Oranje-revolutie die zijn vader het erfelijk stadhouderschap van alle zeven provinciën opleverde. Een beroerd verlopende oorlog had weer de roep om de reddende hand van Oranje uitgelokt. Noodzakelijke ingrepen in het inefficiënte bestuurssysteem van de Republiek bleven echter beperkt. Willem werd ook de tijd niet gegund. Hij overleed vroegtijdig, net veertig jaar oud, in Huis ten Bosch waarvan de spectaculaire verfraaiing de bekroning had moeten worden van zijn nieuwverworven positie.

Een van de 41 platen van de begrafenisstoet van Stadhouder Willem IV te Delft op 4 februari 1752. Te zien zijn de grote standaard en het banier van de stadhouder. Tekening Jan Punt, 1753. (Atlas van Stolk/Rijksmuseum Amsterdam)

Jagtenbergs boek omvat liefst een dikke achthonderd pagina’s tekst en een indrukwekkende lijst van literatuur, bronnen en registers, te samen bijna duizend bladzijden. De auteur maakt de indruk de relatieve onbekendheid van dit korte leven en nauw ontloken stadhouderschap te willen wreken op de geschiedschrijving. De bijna beklemmende worstelingen van Willem IV om zijn geërfde status waar te maken worden uitvoerig beschreven en met talloze citaten gestaafd. De persoon zelf gaat weleens schuil achter de vele, gecompliceerde ontwikkelingen. Vervolgens doet het korte nawoord van slechts twee bladzijden denken aan de berg die een muis baart. Misschien is daarmee het gewicht van Willems beperkte aanwezigheid in de politiek gekwantificeerd, maar niet de waarde van deze diepgaande studie.
Jan van der Meer

Fred Jagtenberg, Willem IV Stadhouder in roerige tijden 1711-1751. Vantilt, Nijmegen 2018. 968 blz. € 39,95 ISBN 978 94 600 4365 9

Ontdek nog talrijke andere interessante geschiedenisboeken die in G-GESCHIEDENIS worden besproken. Koop de nieuwste aflevering voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder