Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Alberts brieven terug

18 december 2018 Siebrand Krul

Bij zijn officiële bezoek aan Rusland in januari 2018 kreeg de Belgische eerste minister Charles Michel van Vladimir Poetin een opmerkelijk geschenk: een bundel met briefwisseling die koning Albert I tussen 1920 en 1934 richtte aan minister Henri Jaspar. De 17 originele brieven en 33 kopieën zijn inmiddels opgeborgen in het Rijksarchief.

De ministeriële loopbaan van de katholieke Belgische politicus Henri Jaspar oogt indrukwekkend: hij was voor kortere of langere periode premier, minister van Economische Zaken, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Volksgezondheid, minister van Koloniën en minister van Financiën. In 1924 werd Jaspar benoemd tot minister van Staat.

De briefwisseling omvat 17 originele brieven en 33 getypte losse kopieën, samengebracht in een verzamelbundel met het wapenschild van België, waarop aan de achterzijde volgend opschrift staat te lezen: ‘Lettres du roi Albert à Henri Jaspar. De décembre 1920 à janvier 1934. Appartenant à M. Jacques Henri-Jaspar’ (Brieven van koning Albert aan Henri Jaspar. December 1920-januari 1934. Eigendom van M. Jacques Henri-Jaspar).

Premier Michel bij zijn staatsbezoek aan Rusland, met Poetin. (Foto Nieuwsblad)

Op 25 oktober 2018 droeg de Kanselarij dit staatsgeschenk officieel over aan het Rijksarchief. In afwachting van een antwoord op de vraag hoe de bundel in Moskou terechtkwam, stelt het Rijksarchief alvast een digitale kopie ter beschikking.

De briefwisseling getuigt van de nauwe band tussen koning Albert I en Henri Jaspar. Uit de brieven komt de invloed van de vorst op politieke kwesties duidelijk naar voren. Albert I uit zijn bezorgdheid over een aantal symbooldossiers die ook toen al hoog op de agenda stonden, zoals de verontrustende toestand van de overheidsfinanciën [‘ Ik reken op u, geachte minister, om een zo perfect mogelijk begrotingsevenwicht te bewerkstelligen, zoals beloofd door de regering (14 augustus 1933)], de werking van de NMBS of het Catalaans eenheidstreven. Als weerspiegeling van zijn tijd biedt deze bundel kortom een directe kijk op de jaren 1920 en 1930.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder