Stelling

Bibliotheken moeten sneller en radicaler moderniseren

Stem

Agenda

Van Croÿ tot Arenberg
Een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie Arenberg was het kasteel in Heverlee, bij Leuven. Tot begin 17de eeuw was het in het bezit van een andere adellijke familie, de Croÿs. Het was Willem van Croÿ die de oude burcht langs de Dijle liet ombouwen tot een kasteel dat gezien wordt als hét voorbeeld van de Vlaamse Renaissance. Het kasteel op 'de manier van Brabant' gebouwd kreeg zelfs navolging buiten de Lage Landen.
Achter de muur
De multimediale tentoonstelling The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains biedt een bijzondere inkijk in het gesloten pantheon der rocksterren. Drummer Nick Mason bij de presentatie in Dortmund: ‘This band was famous for not getting on, this exibition is about collaboration.’

Meditatieritueel in beeld

04 december 2018 Siebrand Krul

De schilderingenreeks ‘Sarvavid Vairocana’ bestaat uit 54 vierkante miniaturen op papier van ongeveer 27 bij 27 cm. Ze werden in het Chinese klooster van Wangzimiao (provincie Chengde, vroeger Jehol) geschilderd en zijn minstens 300 jaar oud. Samen vormen ze een leidraad bij de meditatie op een mandala waarin de transcendente godheid Sarvavid Vairocana centraal staat.

De afbeeldingen tonen stap voor stap wat iemand die mediteert zich voorstelt. Deze techniek is typisch voor het Vajrayana, een stroming in het boeddhisme, die in India is ontstaan en vooral in het Tibetaans boeddhisme in Tibet, Nepal, Bhutan en Mongolië wordt gepraktiseerd.
De schilderingenreeks dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw, maar vertoont kenmerken uit de Mingtijd, wat doet vermoeden dat het een kopie van een 15de-eeuws origineel is. Het enige andere min of meer vergelijkbare manuscript wordt bewaard in de Nationale Bibliotheek van Beijing.

 

 

Het was de Vlaamse scheutist Raphael Verbois (1885-1979), van 1910 tot 1939 missionaris in de provincie Jehol, Binnen-Mongolië, die de miniaturen naar Vlaanderen bracht. In 1923 schonk een monnik van het klooster van Wangzimiao de verzameling miniatuurschilderingen aan de pater. Toen hij in 1977 met pensioen ging, verkocht hij de schilderingen, samen met een verzameling rituele objecten, aan het Etnografisch Museum Antwerpen, dat nu in het Museum Aan de Stroom (MAS) is opgenomen.
De collectie brengt de missieactiviteiten in herinnering van de Belgische missiecongregatie Scheut in China en Binnen-Mongolië. Ze illustreert onder andere de hoogwaardige en tot hiertoe weinig bestudeerde culturele interactie die door de missie tot stand is gekomen. Ook de actuele maatschappelijke betekenis van de collectie moet tegen deze achtergrond worden gezien. Waar in de 19de en vroege 20ste eeuw het contact vooral van west naar oost verliep – van het technisch superieure Westen naar het politiek instabiele Oosten – lijkt de beweging nu eerder andersom te verlopen: de oosterse tradities als bron van inspiratie voor het zoekende Westen.
In 2016 organiseerde het MAS de tentoonstelling ‘Buddha & Mind’, die rond deze reeks van 54 schilderingen was opgebouwd. Curator Chris De Lauwer plaatste het in de context van de hedendaagse zoektocht naar rust en verstilling. De expo trok meer dan 60.000 bezoekers, onder wie veel westerse boeddhisten. Een bewijs dat het kunstwerk nog steeds een actuele maatschappelijke waarde heeft.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Momentum voor de gruwel

De notulen van de Wannseeconferentie vormen een uniek document. Letterlijk omdat van de dertig gemaakte kopieën er maar één exemplaar bewaard is dat na de Tweede Wereldoorlog is opgedoken. Figuurlijk omdat in geen enkel ander document van nazi-Duitsland de ideeën over de massamoord op de Joden zo samenhangend, duidelijk én cynisch zijn geformuleerd.

Lees verder

Kroniek

Vrouw mag niet veel

In zaal De Doele in Bolsward hield maandagavond 1 december 1908, 110 jaar geleden, de 'Vereeniging voor vrouwenkiesrecht' eene vergadering. Een van de sprekers was Mejuffrouw C.S. Groot, Presidente der afdeeling Hoorn. Spreekster toonde met aanhalingen uit ’t Burgerlijk Wetboek hoe weinig de Nederlandsche vrouwen mogen.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder