Stelling

Bibliotheken moeten sneller en radicaler moderniseren

Stem

Agenda

Van Croÿ tot Arenberg
Een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie Arenberg was het kasteel in Heverlee, bij Leuven. Tot begin 17de eeuw was het in het bezit van een andere adellijke familie, de Croÿs. Het was Willem van Croÿ die de oude burcht langs de Dijle liet ombouwen tot een kasteel dat gezien wordt als hét voorbeeld van de Vlaamse Renaissance. Het kasteel op 'de manier van Brabant' gebouwd kreeg zelfs navolging buiten de Lage Landen.
Achter de muur
De multimediale tentoonstelling The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains biedt een bijzondere inkijk in het gesloten pantheon der rocksterren. Drummer Nick Mason bij de presentatie in Dortmund: ‘This band was famous for not getting on, this exibition is about collaboration.’

De kadinaal herleeft!

04 december 2018 Siebrand Krul

Jacques de Vitry, kardinaal uit de 13de eeuw, heeft een gezicht gekregen dankzij een uniek onderzoeksproject (Cromioss) in Namen. Het project gebruikt archeologie, antropologie, biologie, chemie en ook kernfysica met als doel te onderzoeken of het klopt dat de bisschop die in 1241 werd begraven in de priorij van Oignies, ook de eigenaar was van de mijters in de Schat van Oignies.

Cromioss is een initiatief van de archeologische vennootschap van Namen (Société Archeologique de Namur) en gebruikte voor de spectaculaire gezichtsreconstructie van een 13de-eeuwse bisschop toptechnologie om te ontsluieren of de beenderen en de mijters uit de Schat van Oignies wel degelijk van Jacques de Vitry zijn. Drie jaar na het opgraven van de beenderen uit de reliekschrijn van Jacques de Vitry, kardinaal en mecenas, die op zestigjarige leeftijd stierf in Rome in 1240, werden de resultaten bekend. Door het kruisen van geschiedkundige studies met methodes uit de exacte wetenschappen, meer bepaald vergelijkende analyses van het DNA, kon de sluiter van onzekerheid weggenomen worden. Al kan nog niet met zekerheid gezegd worden dat Jacques de Vitry de persoon was die daadwerkelijk de mijters heeft gedragen, toch hebben we nu de zekerheid dat er geen enkel element is dat op het omgekeerde zou wijzen.

 

De herleefde kardinaal.

De mijters van de bisschop werden onderzocht via massaspectrumanalyse, macroscopisch onderzoek van de goud- en zilverdraden, om ze te dateren, hun herkomst te bepalen en ze opnieuw in de context van de Schat van Oignies te plaatsen. Deze zeldzame kerkschat uit de 13de eeuw bestaat uit een vijftigtal stukken, hoofdzakelijk religieus edelsmeedwerk, en werd in 2010 door de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting, met de opdracht de bescherming van de stukken te verzekeren. De uitermate verfijnde uitvoering, de technische vaardigheid, de kostbare en zeldzame materialen, de goede staat en de bijzondere historiek maken er een geheel met internationale faam van. In 1978 werd de Schat uitgeroepen tot een van de ‘Zeven wonderen van België’ en in 2010 werden 32 stuks ervan door de Federatie Wallonië-Brussel geklasseerd als uitzonderlijk roerend cultureel erfgoed. De schat werd in depot gegeven aan de Société Archéologique de Namur, die bijdraagt bij tot de studie en het publiek toegankelijk maken van dit onschatbare erfgoed. De stukken worden tentoongesteld in het provinciaal museum voor oude kunst in Namen (le TreM.a).

 

(Openingsbeeld: Fylacterion (reliekhouder) van de tand van de Heilige Andreas.)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Momentum voor de gruwel

De notulen van de Wannseeconferentie vormen een uniek document. Letterlijk omdat van de dertig gemaakte kopieën er maar één exemplaar bewaard is dat na de Tweede Wereldoorlog is opgedoken. Figuurlijk omdat in geen enkel ander document van nazi-Duitsland de ideeën over de massamoord op de Joden zo samenhangend, duidelijk én cynisch zijn geformuleerd.

Lees verder

Kroniek

Vrouw mag niet veel

In zaal De Doele in Bolsward hield maandagavond 1 december 1908, 110 jaar geleden, de 'Vereeniging voor vrouwenkiesrecht' eene vergadering. Een van de sprekers was Mejuffrouw C.S. Groot, Presidente der afdeeling Hoorn. Spreekster toonde met aanhalingen uit ’t Burgerlijk Wetboek hoe weinig de Nederlandsche vrouwen mogen.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder