Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De kadinaal herleeft!

04 december 2018 Siebrand Krul

Jacques de Vitry, kardinaal uit de 13de eeuw, heeft een gezicht gekregen dankzij een uniek onderzoeksproject (Cromioss) in Namen. Het project gebruikt archeologie, antropologie, biologie, chemie en ook kernfysica met als doel te onderzoeken of het klopt dat de bisschop die in 1241 werd begraven in de priorij van Oignies, ook de eigenaar was van de mijters in de Schat van Oignies.

Cromioss is een initiatief van de archeologische vennootschap van Namen (Société Archeologique de Namur) en gebruikte voor de spectaculaire gezichtsreconstructie van een 13de-eeuwse bisschop toptechnologie om te ontsluieren of de beenderen en de mijters uit de Schat van Oignies wel degelijk van Jacques de Vitry zijn. Drie jaar na het opgraven van de beenderen uit de reliekschrijn van Jacques de Vitry, kardinaal en mecenas, die op zestigjarige leeftijd stierf in Rome in 1240, werden de resultaten bekend. Door het kruisen van geschiedkundige studies met methodes uit de exacte wetenschappen, meer bepaald vergelijkende analyses van het DNA, kon de sluiter van onzekerheid weggenomen worden. Al kan nog niet met zekerheid gezegd worden dat Jacques de Vitry de persoon was die daadwerkelijk de mijters heeft gedragen, toch hebben we nu de zekerheid dat er geen enkel element is dat op het omgekeerde zou wijzen.

 

De herleefde kardinaal.

De mijters van de bisschop werden onderzocht via massaspectrumanalyse, macroscopisch onderzoek van de goud- en zilverdraden, om ze te dateren, hun herkomst te bepalen en ze opnieuw in de context van de Schat van Oignies te plaatsen. Deze zeldzame kerkschat uit de 13de eeuw bestaat uit een vijftigtal stukken, hoofdzakelijk religieus edelsmeedwerk, en werd in 2010 door de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting, met de opdracht de bescherming van de stukken te verzekeren. De uitermate verfijnde uitvoering, de technische vaardigheid, de kostbare en zeldzame materialen, de goede staat en de bijzondere historiek maken er een geheel met internationale faam van. In 1978 werd de Schat uitgeroepen tot een van de ‘Zeven wonderen van België’ en in 2010 werden 32 stuks ervan door de Federatie Wallonië-Brussel geklasseerd als uitzonderlijk roerend cultureel erfgoed. De schat werd in depot gegeven aan de Société Archéologique de Namur, die bijdraagt bij tot de studie en het publiek toegankelijk maken van dit onschatbare erfgoed. De stukken worden tentoongesteld in het provinciaal museum voor oude kunst in Namen (le TreM.a).

 

(Openingsbeeld: Fylacterion (reliekhouder) van de tand van de Heilige Andreas.)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder