Stelling

Alle mondiale problemen hebben één oorzaak: er zijn teveel mensen

Stem

Agenda

Oorlogsgetuigen
De Tachtigjarige Oorlog leeft vooral voort als de moedige opstand van de nietige Lage Landen tegen het oppermachtige en brute Spanje. De werkelijkheid was complexer. Sociale ongelijkheid, godsdiensttwisten, verstedelijking en verburgerlijking zijn maar een paar ingrediënten van het verhaal, dat ooit begon als een schreeuw om meer individuele vrijheid. 80 jaar oorlog in het Rijksmuseum in Amsterdam wil het hele verhaal vertellen.
Anonieme Richter
Gerhard Richter, een grote Duitse kunstenaar, inspireerde filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck (‘Das Leben der Anderen’) voor de film ‘Werk ohne Autor’, dat een beklemmend beeld schetst van Duitsland in en na de Tweede Wereldoorlog. Ook geeft de film een goed overzicht van de verschillende kunststromingen in de vorige eeuw.
Koloniaal museum Tervuren
Eind vorig jaar heropende het Afrikamuseum in Tervuren. Al ver voor daarvoor daverde het in de media over de manier waarop het museum, quasi-modern Africamuseum genaamd, het koloniale verleden zou presenteren. Zoals de stichter, Leopold II, bedoeld had? Of met uitleg over de zwarte kanten van het verleden, ongeacht het koninklijk tintje?

De kadinaal herleeft!

04 december 2018 Siebrand Krul

Jacques de Vitry, kardinaal uit de 13de eeuw, heeft een gezicht gekregen dankzij een uniek onderzoeksproject (Cromioss) in Namen. Het project gebruikt archeologie, antropologie, biologie, chemie en ook kernfysica met als doel te onderzoeken of het klopt dat de bisschop die in 1241 werd begraven in de priorij van Oignies, ook de eigenaar was van de mijters in de Schat van Oignies.

Cromioss is een initiatief van de archeologische vennootschap van Namen (Société Archeologique de Namur) en gebruikte voor de spectaculaire gezichtsreconstructie van een 13de-eeuwse bisschop toptechnologie om te ontsluieren of de beenderen en de mijters uit de Schat van Oignies wel degelijk van Jacques de Vitry zijn. Drie jaar na het opgraven van de beenderen uit de reliekschrijn van Jacques de Vitry, kardinaal en mecenas, die op zestigjarige leeftijd stierf in Rome in 1240, werden de resultaten bekend. Door het kruisen van geschiedkundige studies met methodes uit de exacte wetenschappen, meer bepaald vergelijkende analyses van het DNA, kon de sluiter van onzekerheid weggenomen worden. Al kan nog niet met zekerheid gezegd worden dat Jacques de Vitry de persoon was die daadwerkelijk de mijters heeft gedragen, toch hebben we nu de zekerheid dat er geen enkel element is dat op het omgekeerde zou wijzen.

 

De herleefde kardinaal.

De mijters van de bisschop werden onderzocht via massaspectrumanalyse, macroscopisch onderzoek van de goud- en zilverdraden, om ze te dateren, hun herkomst te bepalen en ze opnieuw in de context van de Schat van Oignies te plaatsen. Deze zeldzame kerkschat uit de 13de eeuw bestaat uit een vijftigtal stukken, hoofdzakelijk religieus edelsmeedwerk, en werd in 2010 door de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting, met de opdracht de bescherming van de stukken te verzekeren. De uitermate verfijnde uitvoering, de technische vaardigheid, de kostbare en zeldzame materialen, de goede staat en de bijzondere historiek maken er een geheel met internationale faam van. In 1978 werd de Schat uitgeroepen tot een van de ‘Zeven wonderen van België’ en in 2010 werden 32 stuks ervan door de Federatie Wallonië-Brussel geklasseerd als uitzonderlijk roerend cultureel erfgoed. De schat werd in depot gegeven aan de Société Archéologique de Namur, die bijdraagt bij tot de studie en het publiek toegankelijk maken van dit onschatbare erfgoed. De stukken worden tentoongesteld in het provinciaal museum voor oude kunst in Namen (le TreM.a).

 

(Openingsbeeld: Fylacterion (reliekhouder) van de tand van de Heilige Andreas.)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Friet voor de vogels

Terwijl ik dit boek in de tuin lees, hoor ik een groene halsbandparkiet. Kleurrijk voorbeeld van een stadsexoot, die zich, komend uit tropische bosgebieden, perfect heeft aangepast aan het koelere Europese stadsleven (in De Brusselse Neckstraat slapen er ’s avonds 4.000).

Lees verder

Kroniek

Ivanhoe

Tweehonderd jaar geleden, in 1819, creëerde Walter Scott een geheel nieuw literair genre, de historische roman. Met in de hoofdrol de held Ivanhoe. Hierna verschenen 'De Leeuw van Vlaanderen' van Hendrik Conscience, 'De drie musketiers' en 'Robin Hood'. Walter Scott verzon een figuur in een historische werkelijkheid. Zeker in de 19de eeuw speelde nationalistische elementen een belangrijke rol. Bij Ivanhoe zijn de Saksen de goeden, de (Franse) Normandiërs de kwaaierikken.

Lees verder

Heilige van de week

Rachel

15 januari(† ca. 1600 voor Chr.) Deze naam betekent in het Hebreeuws schaap. Rachel wordt genoemd in het Oude Testament. Op een dag komt er een jongen, Jakob, naar het dorp waar Rachel woont. Hij is verliefd op haar en wil met haar trouwen. Haar vader Laban wil dat Jakob eerst zeven jaar zijn kudde schapen hoedt. Jakob stemt toe.

Lees verder