Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Verzet in een melkbus

22 oktober 2018

Archiefstukken in een melkbus; je maakt soms wat mee, in een archief, maar dit was uniek. ‘En met een historische sensatie’, aldus archivaris Egbert Brink van het Drents Archief, als hij de melkbus met daarin een stapel halfvergane papieren in handen krijgt. Het gaat om een deel van het bevolkingsregister van Diever uit 1942, buitgemaakt en begraven door het verzet.

De melkbus met inhoud werd gevonden door Ferdi Wolthuis in de bossen bij het onderduikershol de Wigwam in het Drents-Friese Wold. Eerst denkt Wolthuis dat hij op een bom is gestuit. Maar nadat hij op internet het metalen deksel had opgezocht kwam hij erachter dat het een melkbus was. Wolthuis gelooft zijn ogen niet wanneer blijkt dat er allerlei papieren in zitten. ‘Ze waren half vergaan, maar ik zag er een datum van 1942 op staan en allerlei namen van mannen’. De melkbus, met inhoud, is in het najaar van 1943 begraven, vult Jans Tabak van de Historische Vereniging aan. ‘Dit moet het bevolkingsregister van Diever zijn rond oorlogstijd!’
De rol van het bevolkingsregister
Voor het Dievers verzet was het buitmaken van het bevolkingsregister van groot strategisch belang. Niet alleen voor de Jodenvervolging en het in kaart brengen van het verzet maakte de Duitse bezetter gebruik van het uitstekende Nederlandse bevolkingsregister. Medio 1943 moesten de jongemannen zich melden voor de tewerkstelling in Duitsland of bij het naburige vliegveld Havelte. Daarom werd vanuit het onderduikershol een overval op het gemeentehuis voorbereid. Met medewerking van burgemeester Meyboom en een heldenrol van de eerste ambtenaar Thijs Drupsteen – een jaar later gefusilleerd – werd het register in de nacht van 9 op 10 november buitgemaakt en begraven. Het bevolkingsregister is ondanks aandringen van de Duitsers in oorlogstijd nooit hersteld.

 

 

Deplorabele staat
Omdat Wolthuis zijn unieke vondst een goede plek wil geven, schenkt hij de melkbus en de inhoud aan het Drents Archief in Assen. Maar de vraag is of de documenten bewaard kunnen worden. ‘Ik weet niet of dit überhaupt geconserveerd kan worden na 75 jaar onder de grond. Op een paar bladzijden na lijkt de informatie uit het register reddeloos verloren’, aldus Brink. Het Drents Archief is in elk geval van plan om de spectaculaire vondst als postuum eerbetoon aan het moedige verzet vanuit de Wigwam op film en foto voor het nageslacht vast te leggen.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder