Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Lauranda is thuis

22 oktober 2018

De Scheepswerven Baasrode is de eindbestemming van het schip de Lauranda. Met een 400-tons kraan werd ze uit de Schelde getakeld en in het droogdok van de erfgoedsite Baasrode gezet. Hier werd ze in 1928 gemaakt, dus komt ze weer thuis wonen, na bijna negentig jaar. Tot voor kort kon je de Lauranda aan het Steen in Antwerpen zien liggen.

De Lauranda is een vrachtschip van het type ‘spits’. Ooit was dit heel typisch voor de streek maar vandaag bestaan er maar een handvol meer van. De Lauranda zal een nieuwe troef zijn voor de erfgoedsite die de Provincie Oost-Vlaanderen uitbouwt op de Scheepswerven Baasrode. Ondertussen kwam het Provinciebestuur ook het originele scheepsarchief van de Lauranda op het spoor.
De Lauranda werd in 1928 gebouwd voor de Baasroodse schipper Jan Verheyen op de werf Van Praet-Dansaert in Baasrode. Die werf was gespecialiseerd in binnenschepen, hoofdzakelijk spitsen zoals de Lauranda. De ongemotoriseerde Lauranda is de voorloper van de gemotoriseerde spits ALYV die al op de site in Baasrode ligt. In België bestaan er maar een handvol originele, ongemotoriseerde sleepspitsen. Ze is één van de laatste getuigen van een beeld dat ooit typisch was voor onze binnenwateren, een icoon van de Belgische en Franse binnenvaart in de twintigste eeuw.

 

 

‘Een bijzonder heuglijke dag voor de Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode’, stelt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. ‘De Lauranda is een extra troef voor de levendige erfgoedsite over de scheepsbouw en de binnenvaart die de Provincie Oost-Vlaanderen de komende jaren in Baasrode ontwikkelt. Ze hoort hier thuis. Bovendien is het schip ingericht als expositieruimte, dus dat komt zeker van pas. Kortom, een mooie aanvulling voor het bezoek aan de ateliers, de meesterwoning en de scheepsmodelbouwschool dat nu al mogelijk is op de site in Baasrode’.
Sinds 1978 behoort de Lauranda tot de collectie van het MAS en lag ze naast het Steen in Antwerpen. Door de verscherpte focus van het collectiebeleid van Stad Antwerpen en de werken aan de kaai komt het vrachtschip nu terug naar Baasrode.

 

 

Scheepsarchief ontdekt met unieke informatie
Naar aanleiding van de komst van de Lauranda kwam de Provincie Oost-Vlaanderen bij een privé-verzamelaar het scheepsarchief van de Lauranda op het spoor. Verzamelaar Koen De Vriese vond het document in de nalatenschap van binnenvaartkenner en adjunct-conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum Alex De Vos. Naast de aankoopacte zat ook het vrachtboek hierin. Voortaan is bekend welke reizen de Lauranda precies aflegde en met welke vracht. De eerste reis voer bijvoorbeeld van Gent naar Auby met nitraat. Maar ook kolen, cement, enzovoort werden vervoerd tussen Vlaanderen en Frankrijk. We lezen ook dat het schip af en toe terugkwam naar Baasrode voor onderhoud en herstel.
Leuk detail: uit het vrachtboek blijkt ook dat ‘Lauranda’ de naam was van de dochter van de schipper. Ze schreef op de binnenzijde van de kaft van het vrachtboek: ‘Lauranda Verheijen geboren te Hensies 30 januari 1922 ik was 10 als ik dat geschreven heb!’ De schipper noemde zijn schip dus naar zijn zesjarige dochter. Het schipperskoppel ging in 1968 op pensioen en bleef tot 1975 op het schip wonen. Toen het schip overgelaten werd aan het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen wilde de schipper er niet bij zijn.

 

 

De sleepspits Lauranda is 38 meter lang en 5 meter breed, weegt ongeveer tachtig ton en heeft een laadvermogen van 378 ton. Ze werd op een ponton over water naar Baasrode gebracht en daar met twee 400-tons kranen op de site en op haar plaats in het droogdok getild.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder