Stelling

Bibliotheken moeten sneller en radicaler moderniseren

Stem

Agenda

Van Croÿ tot Arenberg
Een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie Arenberg was het kasteel in Heverlee, bij Leuven. Tot begin 17de eeuw was het in het bezit van een andere adellijke familie, de Croÿs. Het was Willem van Croÿ die de oude burcht langs de Dijle liet ombouwen tot een kasteel dat gezien wordt als hét voorbeeld van de Vlaamse Renaissance. Het kasteel op 'de manier van Brabant' gebouwd kreeg zelfs navolging buiten de Lage Landen.
Achter de muur
De multimediale tentoonstelling The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains biedt een bijzondere inkijk in het gesloten pantheon der rocksterren. Drummer Nick Mason bij de presentatie in Dortmund: ‘This band was famous for not getting on, this exibition is about collaboration.’

Scheve groei

09 oktober 2018 Siebrand Krul

In 2017 zijn voor het eerst de eigen inkomsten van de Nederlandse musea hoger dan de ontvangen subsidies. In de afgelopen vier jaar is het aantal museumbezoeken met liefst 30% gestegen en nam het aantal Museumkaarthouders met 35% toe. De keerzijde is dat steeds meer kleinere musea rode cijfers schrijven, zo blijkt uit onderzoek onder de ruim 400 musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging.

Opvallend positief is dat ook het aantal jeugdbezoeken in schoolverband stijgt. De ruim 400 Nederlandse musea genereerden € 508.000.000 eigen inkomsten tegenover € 491.000.000 aan subsidies. Er zijn 1.350.000 Museumkaarthouders (en 130.000 Museumkidskaarten) en het aantal museumbezoeken liep op naar 31.000.000.
Bijna een op de vijf museumbezoeken is een jeugdbezoek (tot en met achttien jaar). Musea zijn bovendien interessant voor buitenlandse bezoekers: 30% van het bezoek is afkomstig uit het buitenland. De Museumkaarthouders brachten samen 8.700.000 museumbezoeken wat € 62.000.000 aan inkomsten voor musea opleverde (25% van de entreeopbrengsten). Ook de werkgelegenheid bij musea blijft groeien. In 2017 werkten er 2.000 mensen meer bij musea dan in 2016, in totaal bijna 40.000 (een groei van bijna 5%) van wie 27.000 onbetaald als vrijwilliger of stagiair. Musea zijn dus aantoonbaar van groeiend publiek belang.

 

 

Middelgrote en kleine

Hoewel het goed gaat met de museumsector als geheel, musea veerkracht tonen door dalende subsidies op te vangen, schrijven veel middelgrote en kleine musea rode cijfers. 42% van de middelgrote musea en 48% van de kleine musea heeft een negatief resultaat. De grote musea zorgen voor het positieve financiële beeld, vooral door het organiseren van blockbusters die honderdduizenden bezoekers trekken. Daarvoor ontbreekt het de kleinere musea ten enen male aan middelen en menskracht. Deze musea zijn sterk afhankelijk van lokale subsidies die nogal eens speelbal zijn van plaatselijke politieke voorkeuren en daarmee beleid voor langere termijn lastig maken. Een voetbalclub steunen krijgt nu eenmaal meer handen op elkaar dan een dorpsmuseum goed onderhouden.

 

Het oudste (1778) en volgens velen mooiste museum van het land: Teylers in Haarlem.

 

Kosten

De enorme populariteit van de Museumjaarkaart plaatst de vereniging opvallend genoeg voor problemen. Zij betaalt namelijk de musea voor elk bezoek met de Museumjaarkaart: logisch dat het toenemend aantal bezoeken per kaart (6,6 per jaar) de marge voor de vereniging (10%) onder druk zet. Werd eerder al het verenigingsblad opgedoekt (want de toeloop komt toch wel), nu moet af en toe de Museumjaarkaart fors in prijs worden verhoogd. Ditmaal komt er liefst vijf euro bij. Voor nieuwelingen kost de kaart € 64,90, voor verlenging € 59,95.
De deelnemende musea verdienden in 2017 € 62.000.000 aan het systeem van de Museumjaarkaart. Overigens verhogen ook de musea de toegangsprijzen. Nederlandse musea zijn in verhouding tot bijvoorbeeld die in Duitsland en Engeland duur. Toegangsprijzen van vijftien euro zijn niet ongewoon. Zo kost het twintig euro om de Rubens-tentoonstelling in Boijmans van Beuningen te bekijken.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Momentum voor de gruwel

De notulen van de Wannseeconferentie vormen een uniek document. Letterlijk omdat van de dertig gemaakte kopieën er maar één exemplaar bewaard is dat na de Tweede Wereldoorlog is opgedoken. Figuurlijk omdat in geen enkel ander document van nazi-Duitsland de ideeën over de massamoord op de Joden zo samenhangend, duidelijk én cynisch zijn geformuleerd.

Lees verder

Kroniek

Vrouw mag niet veel

In zaal De Doele in Bolsward hield maandagavond 1 december 1908, 110 jaar geleden, de 'Vereeniging voor vrouwenkiesrecht' eene vergadering. Een van de sprekers was Mejuffrouw C.S. Groot, Presidente der afdeeling Hoorn. Spreekster toonde met aanhalingen uit ’t Burgerlijk Wetboek hoe weinig de Nederlandsche vrouwen mogen.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder