Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Scheve groei

09 oktober 2018

In 2017 zijn voor het eerst de eigen inkomsten van de Nederlandse musea hoger dan de ontvangen subsidies. In de afgelopen vier jaar is het aantal museumbezoeken met liefst 30% gestegen en nam het aantal Museumkaarthouders met 35% toe. De keerzijde is dat steeds meer kleinere musea rode cijfers schrijven, zo blijkt uit onderzoek onder de ruim 400 musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging.

Opvallend positief is dat ook het aantal jeugdbezoeken in schoolverband stijgt. De ruim 400 Nederlandse musea genereerden € 508.000.000 eigen inkomsten tegenover € 491.000.000 aan subsidies. Er zijn 1.350.000 Museumkaarthouders (en 130.000 Museumkidskaarten) en het aantal museumbezoeken liep op naar 31.000.000.
Bijna een op de vijf museumbezoeken is een jeugdbezoek (tot en met achttien jaar). Musea zijn bovendien interessant voor buitenlandse bezoekers: 30% van het bezoek is afkomstig uit het buitenland. De Museumkaarthouders brachten samen 8.700.000 museumbezoeken wat € 62.000.000 aan inkomsten voor musea opleverde (25% van de entreeopbrengsten). Ook de werkgelegenheid bij musea blijft groeien. In 2017 werkten er 2.000 mensen meer bij musea dan in 2016, in totaal bijna 40.000 (een groei van bijna 5%) van wie 27.000 onbetaald als vrijwilliger of stagiair. Musea zijn dus aantoonbaar van groeiend publiek belang.

 

 

Middelgrote en kleine

Hoewel het goed gaat met de museumsector als geheel, musea veerkracht tonen door dalende subsidies op te vangen, schrijven veel middelgrote en kleine musea rode cijfers. 42% van de middelgrote musea en 48% van de kleine musea heeft een negatief resultaat. De grote musea zorgen voor het positieve financiële beeld, vooral door het organiseren van blockbusters die honderdduizenden bezoekers trekken. Daarvoor ontbreekt het de kleinere musea ten enen male aan middelen en menskracht. Deze musea zijn sterk afhankelijk van lokale subsidies die nogal eens speelbal zijn van plaatselijke politieke voorkeuren en daarmee beleid voor langere termijn lastig maken. Een voetbalclub steunen krijgt nu eenmaal meer handen op elkaar dan een dorpsmuseum goed onderhouden.

 

Het oudste (1778) en volgens velen mooiste museum van het land: Teylers in Haarlem.

 

Kosten

De enorme populariteit van de Museumjaarkaart plaatst de vereniging opvallend genoeg voor problemen. Zij betaalt namelijk de musea voor elk bezoek met de Museumjaarkaart: logisch dat het toenemend aantal bezoeken per kaart (6,6 per jaar) de marge voor de vereniging (10%) onder druk zet. Werd eerder al het verenigingsblad opgedoekt (want de toeloop komt toch wel), nu moet af en toe de Museumjaarkaart fors in prijs worden verhoogd. Ditmaal komt er liefst vijf euro bij. Voor nieuwelingen kost de kaart € 64,90, voor verlenging € 59,95.
De deelnemende musea verdienden in 2017 € 62.000.000 aan het systeem van de Museumjaarkaart. Overigens verhogen ook de musea de toegangsprijzen. Nederlandse musea zijn in verhouding tot bijvoorbeeld die in Duitsland en Engeland duur. Toegangsprijzen van vijftien euro zijn niet ongewoon. Zo kost het twintig euro om de Rubens-tentoonstelling in Boijmans van Beuningen te bekijken.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder