Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Op stap met een heilige

09 mei 2018 Siebrand Krul

Zondag 27 mei is een hoogdag in Ronse. Dan vindt de Fiertel plaats, ongetwijfeld een van de oudste nog bestaande processies in Vlaanderen. Ze gaat al bijna duizend jaar ononderbroken uit. De oorsprong ervan ligt immers in de elfde eeuw. Van alle processies in Vlaanderen en omringende landen is het ook een van de meest unieke vanwege de route.

Die route, de omloop, met het schrijn wordt bepaald door de middeleeuwse grenzen van de stad. De Fiertel is verbonden met de cultus van Sint-Hermes die van heinde en verre pelgrims naar Ronse bracht. De Fiertel wil graag door UNESCO erkend worden als Werelderfgoed. Daartoe richt de stad van 24 tot 26 mei in samenwerking met het Leuvense Katholieke Documentatiecentrum (Kadoc) een internationaal colloquium in over immaterieel erfgoed onder de titel Walking with Saints: protection, devotion and civic identity’.
Het richt zich op het ontstaan en de evolutie van processies en vergelijkbare rituele handelingen die een sterke band hebben met het landschap. Het ‘religieuze landschap’ wordt niet enkel begrepen als de achtergrond waartegen een handeling plaatsvindt, maar ook als een bepalende factor in het ontstaan, de vorming en het doorgeven van spirituele activiteiten doorheen de tijd. Vandaar dat er ook oog is voor de vraag hoe recente evoluties in het landschap het voortbestaan van tradities al dan niet beïnvloeden. Hoewel tradities die typisch zijn voor de christelijke volkscultuur in Europa uitgangspunt zijn, is er ook aandacht voor ommegangen in niet-christelijke en niet-westerse culturen. Daarmee kijkt het colloquium verder dan Ronse, Vlaanderen of Europa en kan er een boeiende discussie ontstaan over het belang van ommegangen in verschillende delen van de wereld.

Bedevaartvaantje uit 1957.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder