Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Prins Simon en zijn musicaltheater

12 december 2017 Siebrand Krul

Sinds meer dan vijf eeuwen is de naam van De Merode verbonden aan de geschiedenis van de gemeente Westerlo (provincie Antwerpen). In 1620 kocht en verfraaide de familie kasteel Westerlo en landerijen rondom. Jean Philippe Eugène de Merode (1674-1732) liet zich inspireren door de Franse tuinen, wat nog steeds te zien is in het huidige Westerlo. De familie De Merode verwierf de hoge adellijke titel door een belangrijke rol te spelen in de geschiedenis van de Spaanse Nederlanden en tijdens de Belgische revolutie.

Het kasteel was eigendom van een oom en tante, van wie de kinderen geen goesting hadden in de exploitatie ervan. Aan Simon, zijn broers Edouard en Thierry en zus Eliane werd gevraagd eens wat mogelijkheden uit te proberen. De drang om iets dat al 600 jaar in de familie is te behouden was voor hen doorslaggevend om hierop in te gaan. Omdat behalve dit kasteel ook het familiebezit in de Franse Ardennen aandacht vraagt, zijn de taken verdeeld. Edouard en Thierry hebben zich in de Ardennen met hun vader over de ciderproductie ontfermd en Simon kreeg de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Kasteel de Merode in Westerlo, waarbij ook zijn zus Eliane betrokken is. Om goed voorbereid aan deze opdracht te beginnen is Simon eerst een jaar in Zürich gaan studeren om zijn financiële deskundigheid verder te ontwikkelen. Vervolgens heeft hij Nederlands geleerd.
Van de oorspronkelijke 1.700 hectare grond is 1.500 hectare verkocht aan de Vlaamse overheid. Omdat het beschermd gebied is, blijft het intact, maar zijn er geen kosten voor onderhoud. Het kasteel heeft een door de overheid opgelegde beschermde status, waardoor voor elke handeling toestemming moet worden gevraagd. Om het onderhoud van de overgebleven 200 ha en het kasteel te kunnen bekostigen moesten er activiteiten worden ontplooid. Omdat er nog geen inkomsten waren, werd gestart zonder personeel. Alles moest zelf worden gedaan.

 

Kasteel Westerlo.

 

Het bos brengt niets op en de pachtinkomsten zijn minimaal. Het eerste idee was om het kasteel als exclusieve locatie te benutten, maar inmiddels is gekozen voor een ander verdienmodel: grote musicaltheater-producties over geschiedenis op deze historische plek. Ter ere van het honderdjarig bestaan van het nieuwe kasteel in Westerlo, gebouwd voor Jeanne de Merode, werd een feest georganiseerd: Spektakel ‘De Merode’. In 2012 werd een maand lang de geschiedenis van de familie verbeeld. Het was een groot succes. Het evenement trok 12.000 bezoekers. Dit bleek een gouden formule en die formule is verder ontwikkeld.

Historialia
Onder het merk Historalia wordt elke twee jaar een grote voorstelling gepresenteerd. Ontwikkeling en opbouw nemen achttien maanden per productie in beslag. De omvang van Soldaat van Oranje, maar met veel minder budget. In 2014 is begonnen met Marie Antoinette, een productie met professionele acteurs en veel vrijwilligers, waarbij het publiek op sleeptouw wordt genomen en het verhaal wordt verteld door Balthasar de Merode, hofmeester van de Franse koningin. Deze voorstelling trok 22.000 bezoekers. Koning Albert I was in 2016 de centrale figuur in het musicalspektakel. Deze keer was het aantal bezoekers 30.000.

 

De prins met op de achtergrond de voorbereidingen voor ‘Albert I’.

 

Rubens
In 2018 (Antwerps barokjaar) draait de voorstelling om Peter Paul Rubens. Hier wordt gestreefd naar maximaal 35.000 bezoekers. Het oog is hierbij ook op Nederland gericht. ‘Ik wil publiek uit Nederland trekken en zoek daar ook de samenwerking. Hoewel de acteurs geen Hollanders kunnen zijn, werken we bijvoorbeeld wel samen met dansers van Fontys Hogeschool in Tilburg.’

 

Prins Simon met ‘Rubens’.

 

Kerstmagie
Een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen is de Kerstmagie. Een spannende en magische belevenis waar kinderen kunnen dromen en daarmee een eerste connectie maken met dit erfgoed. Hiermee wordt veel goodwill gecreëerd. Dit jaar wordt Kerstmagie ook op kasteel Laarne uitgevoerd. Het is de wens dit verder uit te breiden naar vier locaties in 2018 en zo verder. Op elk kasteel wordt een ploeg vrijwilligers opgebouwd, die vervolgens worden betrokken bij het zomerspektakel. Het kasteel wordt ook beschikbaar gesteld aan de mecenassen die met grote geldbedragen steun verlenen. Zij kunnen het kasteel voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals ontvangsten of diners. De vereniging ‘Vrienden van het kasteel van Westerlo’ draagt op allerlei manieren bij aan behoud, beheer en bescherming van het kasteel en het park.

 

 

Leuke avond
Simon de Merode timmert flink aan de weg en is ondertussen een zogenoemde BV’er oftewel een bekende Vlaming geworden. Zijn droom is om Historalia verder te ontwikkelen tot een stevige financiële drager van Kasteel de Merode in Westerlo. De keuze voor musicaltheater is ingegeven door de toegankelijkheid ervan. ‘Ik merk dat de geschiedenis van de regio voor veel mensen tamelijk onbekend is, maar dat ze er wel enthousiast over zijn. Ik wil ervoor zorgen dat meer mensen kennismaken met die geschiedenis en dat erfgoed, dat ze zich nog meer gaan verdiepen in onze rijke kunstgeschiedenis, in de cultuur die ons maakt tot wie we als volk zijn. Ik wil onze cultuur tot bij de mensen brengen. Dat wil ik op een historisch correcte manier doen, maar niet op een hoogdravende, intellectuele manier. Het moet vooral ook fun zijn voor iedereen. Mensen moeten een leuke avond hebben als ze naar een voorstelling van Historalia gaan. Om dat te bereiken leek de musical ons een goede kunstvorm. Als mensen het leuk vinden om tijd vrij te maken voor cultuur, dan hebben we volgens mij ons doel bereikt.’
Meer informatie is te vinden op de volgende websites:
http://www.kasteel-westerlo.be/
http://historalia.be/


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder