Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kloosterbibliotheek

16 november 2017 Siebrand Krul

Afgelopen nazomer namen de zusters clarissen afscheid van hun klooster op de Predikherenberg in Kessel-Lo. Bijna een halve eeuw was de kloostergemeenschap er gevestigd nadat ze – na hun heroprichting in 1838 – meer dan 130 jaar in de Leuvense binnenstad had gewoond. Ze richtte er een kleuterschooltje in en was ook betrokken bij de oprichting van tal van clarissenkloosters in binnen- en buitenland.

In het zog van het aggiornamento in de katholieke kerk onderscheidde de contemplatieve gemeenschap zich door een opvallende openheid én gerichtheid op de wereld. Ook de kloosterbibliotheek, met meer dan 7.000 titels, illustreert dat eigentijdse profiel. Naast de traditionele rubrieken over de regel (Clara en Franciscus) en de constituties, devotie en geloofsleven, heiligenlevens en liturgie, springen thema’s in het oog die niet onmiddellijk in de bibliotheek van een vrouwelijk religieus instituut worden verwacht (secularisatie, seksualiteit, oecumene of yoga). Eigentijdse debatten zijn uitvoerig gedocumenteerd. Ook seculiere disciplines zijn vertegenwoordigd, niet alleen letterkunde, poëzie en geschiedenis, maar ook filosofie, psychologie, sociologie en wetenschap. Wellicht hebben de nabijheid van de universiteit, de samenwerking met diverse mannelijke religieuze instituten en de aanwezigheid van een aantal sterke vrouwelijke oversten en leden bijgedragen tot dat dynamische en eigentijdse profiel.
De kloosterbibliotheek is in overleg met het Leuvense Katholieke Documentatiecentrum KADOC herbestemd.

 


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder