Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Wat is een ijkbasis?

14 juni 2017 Siebrand Krul

Bijna niemand heeft ervan gehoord, en juist dat maakt het interessant: de voormalige Ijkbasis in Loenen, bij Apeldoorn. Die functioneert niet meer, maar is wel zo bijzonder dat ze een officieel monument is geworden, symbool voor het landmeetkundig meest nauwkeurige land ter wereld.

De historie van de Nederlandse landmeetkunde begint in de vroege 16de eeuw wanneer de Nederlandse geograaf en wiskundige Gemma Frisius als eerste de zogeheten driehoeksmeting beschrijft. Deze bleef eeuwenlang de meetkundige grondslag op basis waarvan het land in kaart werd gebracht. De exacte lengte van één zijde van zo’n driehoek was voldoende maar ook cruciaal voor de schaal en de nauwkeurigheid van het gehele landelijke driehoeksnet. Dat stelde hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de meetapparatuur. Om die nog verder te verbeteren werd in 1957 de IJkbasis aangelegd waarmee de landmeetkundige apparatuur geijkt kon worden. De behoefte daaraan was groot in de wederopbouwperiode van de jaren vijftig met op grote schaal de aanleg van infrastructuur, stadsuitbreidingen en ruilverkavelingen. Maar er was ook dringend behoefte aan aansluiting met andere netten in Europa. Dit vereiste een uniforme afstandsmeting.

 

Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Susan Lammers overhandigt de officiële aanwijzingspapieren en een monumentenbordje aan Nathan Stukker, wethouder cultuurhistorie van de gemeente Apeldoorn.

 

De IJkbasis in Loenen staat op een strook heide van ruim 576 meter lengte en twintig meter breed die is vrijgemaakt van begroeiing. Op deze strook staan de betonnen pijlers, van ver zichtbaar in een fraai natuurgebied. Vanwege de vereiste geologische stabiliteit van de ondergrond is gekozen voor de locatie in het natuurgebied Loenermark, beheerd door de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.
De IJkbasis is uniek in noordwest Europa, maar is door de opkomst van elektronische afstandsmeting en satellietplaatsbepaling in onbruik geraakt. Het is nu de stille getuige van de rijke geschiedenis van de driehoeksmeting op de Zilvensche Heide. De zeldzaamheid en de betekenis van de IJkbasis rechtvaardigen de aanwijzing tot rijksmonument.
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder