Stelling

Een onafhankelijk Koerdistan brengt vrede en stabiliteit in de Midden-Oosten

Stem

Agenda

Petrusretabel
In het Leuvense museum M loopt een bijzondere tentoonstelling: 'Over de grens. Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen'. Zo’n 95 sculpturen zijn van het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken verhuisd naar Leuven, waaronder een loodzwaar Petrusretabel. De fragiele houten details vergen een heel omzichtige behandeling. Petrusretabels zijn zeldzaam geworden.
Maritieme innovaties
De Lage Landen zijn van oudsher sterk afhankelijk van de zee. Geen wonder dat overzeese handel, de marine en visserij er zo’n grote rol spelen. En dat maritieme innovatie op grote belangstelling kunnen rekenen. In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum loopt nu een tentoonstelling ‘Gamechangers | maritieme innovaties’ met accent op 25 spraakmaken vernieuwingen.

Grutte Pier belegert Medemblik

14 juni 2017 skrul

In juni 1517, 500 jaar geleden, slaat Pier Gerlofs Donia het beleg voor Medemblik. Het landsdeel heet West-Friesland, maar behoort tot Holland. Voor Donia, vanwege zijn enorme gestalte bekend als Grutte Pier, is dit vijandig gebied. Zijn leger, de ‘Arumer Zwarte Hoop’ vocht tegen de Hollanders, die met de Saksen zijn Friesland aanvielen, zijn dorp hadden geplunderd, zijn vrouw hadden vermoord. Feitelijk is hij een vroege verzetsstrijder tegen de Habsburgers.

Pier maakte enorme indruk op zijn tijdgenoten: hij was meer dan twee meter lang, had een donker gelaat, grote donkere ogen en had een wildwoeste uitstraling die menigeen de stuipen op het lijf joeg. Hij zou de bedenker zijn van de uitspraak ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’ (‘Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen ware Fries’) die hij gevangenen dwong uit te spreken om te controleren of ze wel of niet Fries waren. Zoniet, dan scheidde zijn zwaard hoofd en romp. Hij had tevens de naam, zeker met zijn succesvolle zeegevechten op de Zuiderzee, om gevangengenomen Hollanders zonder pardon overboord te kieperen.

 

Beeltenis van Pier uit een veel later tijd, begin 17de eeuw.

Het leger van Pier nam Medemblik en de omgeving vlot in, plunderde de stad, maar wist het kasteel niet te veroveren. Voor zijn vertrek werd de stad in brand gestoken. Al met al voldoende redenen voor de Noordhollanders om de nagedachtenis aan Pier in de donkerste kleuren te schetsen, geheel anders dan de volksheld die Grutte Pier in zijn moederland is. Hij maakt zelfs deel uit van de Canon van de Friese Geschiedenis en zijn reusachtige zwaard hangt in het Fries Museum. Aan de Fryske Akademy is momenteel een Westfriese historicus bezig het beeld van Grutte Pier aan beide zijden van de Zuiderzee te beschrijven.

 

De dapperheid van Grote Pier, anno 1516, 19de-eeuws schilderij dat de strijd van Grote Pier verheerlijkt. (Johannes Hinderikus Egenberger, olie op doek, Stadhuis Sneek)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Geheimen van de Nationale Bank

Wie al eens door televisieland zapt kent Véronique Goossens als onwrikbaar nieuwsanker van het Belgische Kanaal Z, de zender waar de beurskoersen quasi non-stop voorbij zoeven. Die expertise en haar contacten bracht ze nu in stelling voor een onthullend boek. Rond de Nationale Bank van België (NBB), steeds angstvallig afgeschermd en des te sterker tot de verbeelding sprekend, hangt een waas van mysterie. Elkeen kent haar imponerende gevels aan de Berlaimontlaan in Brussel, maar wat speelde/speelt zich daarachter af?

Lees verder

Kroniek

Ont-brekend glas

De kranten melden begin september 1947, nu zeventig jaar geleden, dat drie jaar na de bevrijding van Nijmegen, een groot deel van de inwoners nog altijd verstoken is van glas in hun woningen. Dezer dagen echter, kreeg de gemeente de beschikking over 1.500 m2 glas. Hiervan kunnen alle woningen voor de winter van glas worden voorzien. Rijk en gemeente zullen hen, die de direct te maken kosten niet kunnen betalen, financieel tegemoet komen. Op de foto de door gallieerde bommen verwoeste binnenstad met op de achtergrond de Waalburg.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder