Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De geuzen van Horebeke

24 april 2017 Siebrand Krul

In de noordwesthoek van de gemeente Horebeke, nabij Oudenaarde, bevindt zich de ‘Geuzenhoek’, een unieke plaats in Vlaanderen, waar het protestantisme sinds de 16de eeuw permanent is blijven bestaan. Katholieken en protestanten wonen er tussen elkaar. De Horebeekse protestanten zijn geen inwijkelingen, alleen de leer kwam van buitenaf; het waren geboren en getogen Vlamingen, zij het sterk beïnvloed door Nederlandse predikanten en onderwijzers.

Eind 16de eeuw verdween het protestantisme uit de regio, maar het leefde voort in de dorpjes ten oosten van Oudenaarde. Geleidelijk ontstond een concentratie rond Horebeke, waar de iets grotere groep regelmatig geloofsgenoten uit de andere dorpen aantrok via onderlinge huwelijken. De beperkte godsdienstvrijheid van Jozef II (1781), het protestantse Hollandse bewind (1814-1830) en de vooruitstrevende Belgische grondwet schiepen de passende omstandigheden om de gemeenschap te laten openbloeien. En deze bloei liet zijn sporen na in de vorm van een rijk patrimonium: de Oude Kerk (1795), het schooltje (1820), het kerkhof (1824), de pastorie (1841) en de Nieuwe Kerk (1872).

 

 

Nieuwe erfgoedsprokkel

Het zijn deze getuigen die de kern uitmaken van de nieuwste telg in de reeks ‘Erfgoedsprokkels’, een erfgoeduitgave van de Provincie Oost-Vlaanderen. De provincie lanceerde de laagdrempelige reeks eind 2015 kwamen en de teller staat nu op dertien onderwerpen.
Deze erfgoedsprokkel kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Horebeke, de Verenigde Protestantse Kerk van België in Horebeke en het Protestants Historisch Museum Abraham Hans.
Het boek bij de sprokkel is tegelijk de start van een reeks activiteiten in het kader van het Lutherjaar. In 2017 is het immers 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn reeks van 95 stellingen publiek maakte door ze op 31 oktober 1517 te (laten) bevestigen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Dit wordt als het startsignaal gezien van de reformatie van de kerk in de 16de eeuw. In Oost-Vlaanderen gaat het initiatief van deze viering uit van het Interkerkelijk Beraad, een samenwerkingsverband tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Adventskerk.

 

 

De Erfgoedsprokkel Geuzenhoek Horebeke is in het gemeentehuis en in de toeristische infopunten van de regio gratis te verkrijgen. Later ook digitaal beschikbaar via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels. Daar zijn ook de al verschenen erfgoedsprokkels te downloaden.

 


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder