Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Luchtwachttoren 7O1

05 maart 2017 Siebrand Krul

Volgende maand wordt begonnen met de restauratie van de Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, langs de weg naar Wehe den Hoorn in Groningen. De luchtwachttoren is een relict uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 luchtwachttorens in Nederland, allemaal bemenst door vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst. Er resteren nog 19, waarvan drie in Groningen. Het Rijk droeg het ontfermen van dit militair erfgoed over aan lokale instellingen, zoals aan Het Groninger Landschap.

De constructie van de veertien meter hoge toren zoals in Warfhuizen is opgebouwd uit prefab betonnen elementen. De observatieruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar deze zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restauratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnenwerk. Ondanks dat de luchtwachttoren formeel geen rijksmonument is, zal Het Groninger Landschap de toren in de hersteloperatie wel als zodanig behandelen. Dit betekent dat de betonnen elementen zo veel mogelijk worden hersteld en niet vervangen. De militaire functie van weleer wordt vervangen door een recreatieve functie waarbij de toren geschikt wordt gemaakt als uitkijkpost voor bezoekers. Een van de sponsoren van het project is de veelgeplaagde NAM.
Naar verwachting is de restauratie van de luchtwachttoren na de zomer afgerond. De openstelling van de luchtwachttoren zal plaatsvinden onder begeleiding van vrijwilligers van Het Groninger Landschap, in samenwerking met de Stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen. Mensen die altijd al ‘luchtwachter’ wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Landschap.
(Westnieuws.nl)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder