Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Onderduikpapieren opgedoken

07 februari 2017 Siebrand Krul

Achter het orgel van de kerk in Burgwerd hebben vrijwilligers van van de Stichting Sneek 1940-1945 vijftien koektrommels gevonden met documenten over onderduikers, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Waterpoortstad een schuilplaats hadden. Het gaat totaal om ca. 15.000 kaartjes en formulieren. Die zijn in de eerste weken na de bevrijding door de onderduikers zelf ingevuld en door een medewerker van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) overgetypt. Het bijzondere van de nieuwe vondst is de compleetheid van de administratie. Van elke onderduiker zijn meestal zeven documenten bewaard gebleven.

De betreffende doosjes zijn tevoorschijn gekomen bij de Stichting Sneek 1940-1945. Naar aanleiding van het Onderduikersproject waar momenteel bij Tresoar (in samenwerking met het Fries Verzetsmuseum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork) aan wordt gewerkt, startten ze een onderzoek in hun eigen archief met de verrassende vondst in Burgwerd tot gevolg.
Alle documenten worden eerst gescand en komen vervolgens op de website www.fryskehannen.frl te staan. Door de onderduikersregistraties over te typen kunnen mensen meehelpen de documenten doorzoekbaar te maken. In de loop van april zijn de kaarten met gegevens te zien op een themawebsite over onderduikers in Friesland.
[Groot Sneek]


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:



Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder