Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Waar ging Amsterdam aan dood?

30 november 2016 Siebrand Krul

De doodsoorzaken van alle 700 duizend Amsterdammers die tussen 1854 en 1940 zijn overleden kunnen ons veel leren over de geschiedenis van onze gezondheid. Historisch demografen van de Radboud Universiteit gaan ze onderzoeken, samen met het Amsterdamse Stadsarchief. Met hulp van vrijwilligers, want alles moet worden gedigitaliseerd. Het is uitzonderlijk dat er voor zo’n lange periode van zoveel mensen individuele gegevens beschikbaar zijn.

Vrijwilligers kunnen via het webplatform Velehanden.nl meewerken aan het bijeenbrengen van data. Zo ontstaat de basis voor een digitaal archief met de adressen, leeftijden, sekse, huwelijkse staat en beroep van Amsterdammers en hun doodsoorzaken. Met het project willen de wetenschappers een unieke digitale database tot stand brengen, waarin de individuele doodsoorzaken voor de gehele Amsterdamse bevolking tussen 1854 en 1940 zijn opgenomen.

Epidemiologische transitie
De periode 1854-1940 is een cruciale periode in de ontwikkeling van de volksgezondheid, waarin er volgens de theorie van de epidemiologische transitie een radicale verschuiving zichtbaar zou moeten zijn in het doodsoorzakenpatroon: van infectieziekten naar verouderingsziekten. Hoofdvraag van het project is hoe dit patroon er voor Amsterdam uit ziet.
Projectleider Angélique Janssens wil nog vele andere mysteries oplossen met behulp van dit materiaal. ‘De zuigelingensterfte bijvoorbeeld. Daarin zien we grote verschillen tussen religieuze groepen. In Joodse gezinnen stierven veel minder baby’s dan in katholieke gezinnen. Waar zit dat in? Of neem de veel slechtere overlevingskansen van volwassen mannen in vergelijking met vrouwen. Hoe komt dat?’ De uiteindelijke database zal uit de doodsoorzaken van alle Amsterdammers binnen deze bijna honderd jaar bestaan.

Het project ‘Amsterdamse Doodsoorzaken’ is een vorm van Citizen Science waarbij vrijwilligers mee kunnen werken met de wetenschappers aan het verwerken van de bronnen. Om de vrijwilligers zo nauw mogelijk bij het project te betrekken en betrokken te houden worden er lezingen georganiseerd en rondleidingen op het archief.
Meer over het project: http://www.ru.nl/historicaldemography/research-projects/current-research-projects/virtual-folder/amsterdam/amsterdam-health-disease-database-nl/
Of werk mee aan het project via Vele Handen: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_run


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder