Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Rosenbergabdij

29 november 2016 Siebrand Krul

Op 24 augustus 2016 vond een atypische schenking plaats. Die dag nam het Rijksarchief te Gent de bibliotheek van de Roosenbergabdij uit Waasmunster in ontvangst: 52 verhuisdozen vol boeken uit de 16de tot de 21ste eeuw. Onder normale omstandigheden neemt het Rijksarchief geen bibliotheek- of documentatieverzamelingen over. In het geval van de Roosenbergabdij gaat het echter om een doordachte keus.

In de zomer van 2016 vertrokken de laatste zusters uit de abdij, richting het moederklooster van hun congregatie, in het centrum van Waasmunster. De volledige inboedel van de grote, moderne site aan de Oudeheerweg-Heide moest een nieuwe bestemming krijgen, waaronder een groot deel van de meubels, het museum en de bibliotheek. Met hun vertrek kwam een einde aan een traditie die sinds 1237 bestond, het jaar waarin de eerste Roosenbergabdij in Waasmunster werd gesticht.

 

waasmunster-wb-3

 

Deze gemeenschap van Victorinen leefde meer dan 500 jaar volgens de regel van Sint-Augustinus, tot de Fransen de abdij in 1797 afschaften. Dankzij een daadkrachtige abdis konden op dat moment veel documenten worden gered en slaagde men er in 1830 in om de abdij nieuw leven in te blazen, als Roosenberg II. In de jaren 1970 raakte de instelling in een nieuwe crisis en kwam er een fusie met de congregatie van Mariazusters van Franciscus. Dat leidde uiteindelijk tot een doorstart als Roosenberg III in de zomer van 1975, toen de zusters in het gloednieuwe gebouwencomplex van architect Dom Hans Van der Laan trokken – de site die nu definitief verlaten wordt.

 

waasmunster-wb-2

 

Het was de wens van Zuster Trees en haar medezusters om de bibliotheek te herenigen met het archief van Roosenberg I en Roosenberg II, waarvan een deel al decennialang in het Gentse Rijksarchief te vinden is. Sinds 2013 beschikt het Rijksarchief ook over een tweede, groot archiefblok van de abdij en anno 2016 werden, aanvullend, al archiefstukken overgebracht die tot voor kort in het abdijmuseum werden tentoongesteld.
Bovendien gaat het hier niet zomaar om een bibliotheekcollectie, zonder meer. Eerder al stelden de Gentse archivarissen vast dat een deel van wat als ‘boeken’ werd beschouwd, eerder archief bleek te zijn. Zo troffen ze bijvoorbeeld een 19de-eeuws intrede- en professieregister aan, waarin de aankomst van nieuwe kloosterlingen werd genoteerd. Tal van bibliotheekwerken vertonen bovendien aantekeningen van hun gebruikers, waaruit kan worden geconcludeerd dat de bibliotheek in dit geval een waardevolle aanvulling op het archief betekent.
Verrassend genoeg bevat de collectie ook heel wat werken over de geschiedenis van het Waasland, waardoor ze inhoudelijk ook aansluit bij andere archiefbestanden binnen het Rijksarchief te Gent.
Kortom, een aanwinst voor lezers met interesse in religieuze geschiedenis, mensen op zoek naar sporen van vroegere kloosterlingen én bezoekers met een band met het Waasland.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder