Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kariatiden verknoeid

02 november 2016 Siebrand Krul

In het Groningse Winschoten is geschokt gereageerd op een oliedomme onderhoudsbeurt. Twee kariatiden van kunststeen en andere elementen van het pand Kok in Winschoten zijn onoordeelkundig geschilderd en daardoor mogelijk onherstelbaar verknoeid. Het pand Kok, gebouwd in 1897, is één van de fraaiste voorbeelden van de laat-19de-eeuwse eclectische stijl uit de provincie Groningen en heeft de status van rijksmonument.

Kariatiden, de twee bijzonder verfijnde zuilen onder de erker, in de vorm van vrouwenfiguren, zijn in neoclassicistische stijl uitgevoerd in kunststeen. Dit materiaal werd na de uitvinding van portlandcement in de loop van de 19de eeuw steeds populairder als imitatie van zandsteen.
De schilderbeurt, waarvoor geen vergunning is aangevraagd bij de gemeente Oldambt, doet veel afbreuk aan de uitstraling van het pand. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is niet ingelicht. Het pand is eind jaren negentig na aandringen van o.a. de Bond Heemschut met grote zorg gerestaureerd. Woningbouwvereniging Acantus, eigenaar van het pand aan de Blijhamsterstraat, heeft in 1999 zelfs een boek uitgegeven over de geschiedenis en restauratie van het complex met de titel ‘Als kariatiden konden vertellen’. Mr. Pieter van Vollenhoven kwam als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds speciaal voor het pand twee keer naar Winschoten: zowel voor de start van de werkzaamheden aan het woon-, winkel- en fabriekscomplex als voor de opening ervan.
Met deze actie heeft de provincie Groningen nu ook een affaire waarbij een monument mogelijk onherstelbaar is beschadigd door een schilderbeurt. Vorig jaar is met het consulaat van Angola in Rotterdam iets dergelijks gebeurd. Het zal moeilijk worden de verf te verwijderen, daar de verf in de kunststeen trekt. Verwijdering kan daarom gemakkelijk tot beschadiging van de ornamenten leiden. Overigens hadden de kariatiden de afgelopen 119 jaar de tand des tijds overigens opmerkelijk goed doorstaan.
Navraag bij woningbouwvereniging Acantus heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd hoe dit kon gebeuren. Acantus beweert dat ze niet wist dat het een rijksmonument was. Het pand stond ingepland om pas volgend jaar geschilderd te worden. Heemschut heeft het voorval bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de afdeling monumenten van de gemeente Oldambt aangekaart en hoopt op een krachtige reactie.
Heemschut vindt het in het algemeen belangrijk dat bij dit soort werkzaamheden een restauratieschilder betrokken is.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder