Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Gediend onder Napoleon?

02 november 2016 Siebrand Krul

Altijd al willen weten of een voorouder met Napoleon naar Moskou is getrokken? Vanaf vandaag kunt u zelf het antwoord vinden in de database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon. Deze online database, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militairen Historie (NIMH), bevat de namen van maar liefst 53.000 Nederlandse jongemannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden.

In deze jaren kreeg eerst Limburg en later de rest van Nederland te maken met de dienstplicht. Tot de val van Napoleon in 1814 zouden vele tienduizenden Nederlandse mannen verplicht dienen in het Franse leger. Zij vochten in Duitsland, Spanje, Polen en Rusland en namen deel aan beroemde Napoleontische veldslagen als de Slag bij Borodino en de Slag bij Leipzig.

 

napoleon-wb1

De gegevens van de database zijn ontleend aan de militaire stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense in Vincennes (nabij Parijs). Voor Nederlandse onderzoekers zijn deze niet altijd even makkelijk te raadplegen. Niet in de laatste plaats omdat een gerichte zoektocht alleen kans van slagen heeft als van tevoren bekend is in welke eenheid iemand diende. Met behulp van de database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon wordt dat laatste een stuk eenvoudiger. Voortaan kan iedereen met een paar muisklikken vinden of en zo ja in welke eenheid, iemand heeft gediend.

 

napoleon-wb2

De database bevat behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders. Hierdoor kan met grote zekerheid worden gecontroleerd of het om de juiste persoon gaat. Voor genealogen opent de database daarmee nieuwe mogelijkheden om meer te weten te komen over voorouders die onder Napoleon hebben gevochten. Maar ook voor historisch onderzoekers is de database een goudmijn. Historici die onderzoek doen naar een bepaalde stad of streek, of die een specifiek regiment bestuderen kunnen voortaan razendsnel aan kwantitatieve gegevens komen.
De database is het resultaat van vele jaren speurwerk van dhr. W. Oteman. Het NIMH maakt het openbaar via www.archieven.nl en www.defensie.nl/nimh. Zoek op NIMH en klik door naar Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder