Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kaarten van Ninove

22 oktober 2016 Siebrand Krul

De norbertijner Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van Ninove, opgericht in 1137, wist in de wijde omgeving een ruim onroerend domein te verwerven, door aankoop, ruil of giften. In 1787 bezat de abdij onder andere twintig pachthoeven, vijf molens, tien huizen en meer dan 2.200 hectare grond. De norbertijnen genoten daarnaast nog inkomsten uit tal van heerlijke rechten. De uitstraling en de rijkdom van de abdij is nog duidelijk merkbaar in de voormalige abdijkerk, nu de dekenale Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk.

In opdracht van de abdij werden in de 17de en 18de eeuw kaarten vervaardigd van de bezittingen. Sommige kaarten zijn ronduit artistieke parels, met een vleugje humor en schetsen van het landelijke leven. Dergelijke kaarten waren basisdocumenten voor de abdij, ook voor de controle van de inkomsten. De kaarten van de abdij van Ninove (1616-1781) zijn nu grosso modo verspreid over drie archiefinstellingen: het Rijksarchief in Gent, het Aartsbisschoppelijke archief in Mechelen en het Archief van de Abdij van ’t Park in Heverlee, ook een norbertijner abdij, en trouwens eertijds nog een stuk groter en rijker. Samen vormen die kaarten als het ware het grondboek van de abdij. Vaak zijn die kaarten niet verspreid, maar gebundeld in een gekoesterd boek, zoals het grondboek van de abdij van Zwijveke in Dendermonde, gepubliceerd door het provinciebestuur in 2012.

 

Het gastenverblijf van de voormalige abdij van Ninove.

Het gastenverblijf van de voormalige abdij van Ninove.

De publicatie over de abdij van Ninove past in een ambitieus project van de Provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot de Oost-Vlaamse landboeken. Landboeken brengen alle percelen van een dorp in kaart en zijn uitermate interessante bronnen voor het lokaalhistorisch onderzoek.
De publicatie ‘Kaarten van de abdij van Ninove 1616-1781’ door dr. hist. Jaak Ockeley is uitgegeven door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed. Ze telt 368 blz. en is rijk geïllustreerd, waaronder maar liefst 28 uitslaande kaarten. De kostprijs van het boek bedraagt 45 euro en te verkrijgen in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent, via de Standaard Boekhandel in Ninove of op www.oost-vlaanderen.be/cultuur.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder