Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Autocratisch Eupen-Malmédy

22 oktober 2016 Siebrand Krul

Met het Verdrag van Versailles kreeg België in 1919/20 als compensatie voor het oorlogsleed de voorheen Pruisische arrondissementen Eupen en Malmedy. Ook het betwiste Neutraal Moresnet viel aan Brussel. De nieuwe gebieden, de Oostkantons, werden tamelijk onafhankelijk bestuurd door Hoge Commissaris generaal Herman Baltia. Hij dacht dertig jaar nodig te hebben voor de assimilatie. Dat liep anders.

In 1925 werd besloten het proces te versnellen, vooral vanwege de onwenselijkheid van het autocratische karakter van de regeling. De commissaris beschikte immers over nagenoeg absolute en onbeperkte bevoegdheden. De Belgische wetten die in Eupen-Malmedy nog niet in voege waren, werden ingevoerd en de inwoners van de Oostkantons verkregen volledige Belgische burgerrechten. Na de fusie met het Waalse arrondissement Verviers werd de administratieve zetel van Malmedy afgeschaft. Het Rijksarchief van Eupen heeft het archief van generaal Baltia nu geïnventariseerd zodat onderzoek kan worden gedaan naar dit bijzondere deel van de geschiedenis.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder