Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Fascinerende verhalenbundel

25 juli 2016 Siebrand Krul

Het overkomt me hooguit een of twee keer per jaar dat je een boek in handen hebt dat je eigenlijk niet meer wilt wegleggen. Met ‘Duitsland. Biografie van een natie’ was het weer eens prijs. Auteur Neil MacGregor heeft het niet alleen verleidelijk, maar ook gemakkelijk gemaakt om toe te geven aan die onstuitbare drang van ‘toe, vooruit, nog eentje dan’.

Hij heeft zijn relaas over de geschiedenis van Duitsland in dertig evenwichtige en thematische hoofdstukjes verdeeld. Deze hoofdstukken zijn weer in zes delen (van ieder vijf hoofdstukken) gegroepeerd rondom een centraal overkoepelend thema (zoals ‘Duitsland verbeeld’, ‘Made in Germany’ en ‘Neergang’).
MacGregor was tot zijn pensionering een succesvol museumdirecteur (van 1987 tot 2002 van de National Gallery en daarna tot 2015 van het British Museum). Dit boek is in zekere zin een spin-off van een tijdelijke tentoonstelling in laatstgenoemd museum en van een daarmee parallel lopende BBC-radioserie. Steeds wordt een object als uitgangspunt genomen (veelal afkomstig uit de collectie van het British Museum óf het Deutsches Historisches Museum) aan de hand waarvan een persoon, een gebeurtenis of een ontwikkeling uit de Duitse geschiedenis even onder het vergrootglas gelegd wordt, om daarna weer in de breedte uit te zoomen.
Door het Duitse verleden op deze manier te benaderen, ontstaat een rijk geschakeerd verhaal waarin de doorgaans in inktzwarte tinten beschreven Duitse geschiedenis een veelkleuriger palet krijgt. MacGregor gaat uiteraard niet aan de catastrofe van de beide Wereldoorlogen (en de nazidictatuur) voorbij. Hij laat vooral zien dat er méér was. Met zijn prachtige verhalen – rijk aan treffende anekdotes en overdadig en wonderschoon geïllustreerd – laat hij zien dat Duitsland óók zijn zonnige perioden heeft gekend, met af en toe zelfs een gouden randje.
(Cor van der Heijden)

Neil MacGregor, Duitsland. Biografie van een natie. Hollands Diep, Amsterdam 2015. XXIX en 597 blz., € 39,99 ISBN 978 90 4882 765 7

Lees nog veel meer besprekingen van geschiedenisboeken in de nieuwe G-GECHIEDENIS. NU overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder