Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Limburg Stirum schenkt

06 juni 2016 Siebrand Krul

Van Limburg Stirum is een oud van oorsprong Duits adelsgeslacht dat in de loop der eeuwen allerlei vertakkingen door de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden kreeg. In Belgische noemt het grafelijk geslacht zich ‘de’ Limburg Stirum. Onlangs schonk graaf de Limburg Stirum een deel van het familiearchief, tot voor kort bewaard in de Jeruzalemstichting in Brugge, aan het Rijksarchief te Kortrijk.

Het Rijksarchief kreeg eerder overdrachten van het familiearchief van de Limburg Stirum en alles samen bewaart het Kortrijkse archief nu zo’n 25 meter archief van de familie de Limburg-Stirum uit de periode 13de-20ste eeuw. De inventarisatie is in volle gang.
Het Huis de Limburg Stirum is een van oorsprong Duits geslacht dat behoort tot de Nederlandse, Belgische en historische Duitse adel. Tot voor enkele decennia bewoonden de graven de Limburg-Stirum het kasteel van Rumbeke, bij Roeselare.
Thierry de Limburg Stirum (1827-1911) is de bekendste telg van de familie. Als politicus en historicus legde hij een persoonlijke verzameling aan van erg uiteenlopende archiefstukken, waarin adellijke families en de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen de rode draad vormen. Hij was getrouwd met de laatste telg van de familie de Thiennes, vanaf de Late Middeleeuwen eigenaar van het kasteel van Rumbeke.
De 25 meter familiearchief de Limburg Stirum uit de periode 13de-20ste eeuw die nu in het Rijksarchief te Kortrijk wordt bewaard, bevat niet alleen de persoonlijke verzameling van graaf Thierry de Limburg Stirum, maar ook het deel van het archief van de familie de Thiennes dat betrekking heeft op de diverse eigendommen van de familie, niet alleen in Rumbeke en omgeving, maar ook op andere plaatsen in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder