Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Zeldzame helm in kerkje

16 mei 2016 Siebrand Krul

In de kerk van het Friese dorpje Schettens is een zeldzame helm gevonden. De unieke vondst hing eeuwenlang aan de muur en is vorig jaar ontdekt door Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum. De helm is door het museum gerestaureeerd en krijgt daar een vaste plek. Een replica is terug naar Friesland en wordt daar in de kerk teruggeplaatst. Maar hoe komt zo'n oude helm in die kerk?

Nadat Jeroen Punt de helm in 2015 geleden ontdekte, wees onderzoek uit dat de toenmalige eigenaar Schelte van Aysma was, een Friese officier die tijdens de Tachtigjarige Oorlog vocht in de legers van de Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik. In de kerk lagen leden van de adellijke families Van Osinga en Van Aysma begraven. Als eerste werd gezocht naar een verband tussen één van deze personen en de helm en daarbij kwam al vrij snel Schelte van Aysma in beeld. Hij doorliep een indrukwekkende militaire carri?re binnen het Staatse leger: omstreeks 1600 als jonge officier begonnen en sneuvelde in 1637 als kolonel tijdens het beleg van Breda.
Uiteindelijk bracht de grafsteen van Van Aysma zelf het verlossende antwoord. De steen lag decennia lang verborgen onder een vlonder in het koor van de kerk. Apart voor het onderzoek werd de steen blootgelegd en tot ieders verbazing stond prominent op de steen een identieke helm afgebeeld. Een unicum dat aangeeft dat de helm een speciale plek in het leven van eigenaar moet hebben vervuld.

Om de helm voor het nageslacht te bewaren, is er in overleg met het kerkbestuur voor restauratie gekozen. In de toekomst zal de helm deel uit maken van de vaste presentatie van het Nationaal Militair Museum. Een kopie, in de vorm van een 3D-print, is met een informatiebord te bewonderen in de kerk.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder