Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

’t Dor Wer Groeyende

16 mei 2016 Siebrand Krul

Eind vorig jaar kocht de Vlaamse overheid het verzamelhandschrift ‘t Dor Wert Groeyende. Dit Lierse Rederijkershandschrift staat sedert 21 maart 2014 in de 'Lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap', de zogenoemde Topstukkenlijst. Het handschrift bevat achttien toneelstukken geschreven door verschillende bekende en minder bekende auteurs. De teksten, bestemd voor de Lierse rederijkerskamer De Groeiende Boom, werden op twee na geschreven en voor het eerst opgevoerd tussen 1734 en 1803.

De Vlaamse rederijkerij wordt geassocieerd met de 16de en 17de eeuw. Toch brachten de rederijkerskamers ook in de 18de eeuw nog heel wat toneelliteratuur voort. De toneelstukken van De Violieren/Olijftak in Antwerpen en De Fonteine in Gent getuigen daarvan. In de kleinere steden bleef de rederijkerij een bijzondere rol spelen in die 18de eeuw, al zijn uit die kleinere steden weinig toneelteksten overgeleverd. Beschikken we voor de 17de eeuw over de teksten van Joris Berckmans en Cornelis De Bie, dan werd er voor de Lierse 18de eeuw nauwelijks iets overgeleverd.
Het handschrift ’t Dor Wert Groeyende is een uitzonderlijk voorbeeld van de kwaliteit van het toneel in die steden en dan ook bijzonder zeldzaam. Bovendien vormt het handschrift het bewijs van een onafgebroken toneeltraditie van rederijkerstoneel en amateurtheater in Vlaanderen vanaf de Late Middeleeuwen tot op heden. Vanuit dit oogpunt is het handschrift als een blijvende herinnering van de werking van de rederijkerij in de kleinere Vlaamse steden onmisbaar voor het collectieve geheugen en bezit het ijkwaarde. Aldus de motivatie voor openming in de Topstukkenlijst.

De aankoop van het handschrift uit een privécollectie was mogelijk dankzij het Topstukkenfonds. Eerst wordt nu de toestand van het erfgoed onderzocht, gevolgd door eerste dringende restauratie-ingrepen. Daarna zal het topstuk in bruikleen gegeven worden aan een publieke collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder