Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Stadsglazenier Caumont

16 mei 2016 Siebrand Krul

Jan de Caumont (1577-1659) is één van de grootste 17de-eeuwse glasschilders in de Nederlanden. Deze Leuvense glaskunstenaar is bekend van de 41 glasramen voor de kooromgang in de Leuvense Abdij van Park. Die werden in 2013, in het kader van het Vlaamse Topstukkendecreet, teruggekocht om opnieuw in de abdij te integreren. Onlangs verwierf het Leuvense museum M een zeldzaam vroeg werk van de Caumont uit 1618. Hij was officieel stadsglazenier van Leuven, maar zijn werkterrein bestreek het hele hertogdom.

Leuven was vanaf de 15de eeuw één van de belangrijke centra van glasproductie in de Nederlanden. Een van de grootste kunstenaars uit de Leuvense geschiedenis was glazenier Jan de Caumont (1577-1659), vandaar de belangstelling van het museum. M heeft een uitgebreide glaskunstcollectie, met stukken van de 15de tot en met de 19de eeuw. Dit glasraam van de Caumont vult een hiaat in de collectie. Denise Vandevoort, schepen van cultuur van de stad Leuven: ‘Leuven wil het oeuvre van Jan de Caumont meer in de verf zetten, gezien de uitzonderlijke kwaliteit en het feit dat hij uit Leuven afkomstig was. Momenteel bezitten de stad en het OCMW een serie van 27 glasmedaillons van zijn hand. Een raam van dit kaliber ontbrak en is een waardevolle aanvulling voor de collectie. De stad investeerde zo’n 25.000 euro in dit werk.’ Peter Carpreau, conservator Oude Kunst M – Museum Leuven: ‘Het glasraam is een zeldzaam voorbeeld van het vroege werk van de kunstenaar en dateert van 1618. Het werk is van een uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien komt dit type donorglasraam weinig voor in Vlaanderen. Vaak zijn deze ramen kleiner of ingewerkt in een monument. Op het raam kunnen we Margaretha Vekemans en haar dochter identificeren. Dat blijkt uit een veilingscatalogus van 1956 waar het raam nog een inscriptie vertoont die nu jammer genoeg verdwenen is.’ Een tegenhanger van dit glasraam, dat de echtgenoot voorstelt, is ingewerkt in de kerk van St Gwenllwyfo, Llanwenllwyfo (Anglesey, Wales).

 

Stadsglazenier-wb-geheel

Logovermelding
Op het paneel zie je een voorstelling van Margaretha Vekemans en haar dochter. Beiden zitten geknield en worden vergezeld door twee patroonheiligen: de Heilige Agnes en de Heilige Elisabeth van Hongarije. Vekemans was de echtgenote van Alexander van den Broeck, beheerder van de stadskas van Antwerpen. In de 17de eeuw waren ze belangrijke sponsors van de Blijde Intrede van kardinaal-infant Ferdinand van Spanje (1609-1641) in Antwerpen en ook van het Kartuizerklooster in Lier. Een glasraam kun je beschouwen als een logovermelding avant la lettre. Het werd vroeger door een belangrijke persoon of instelling geschonken aan een kerk, klooster of abdij. Dat is in het geval van dit glasraam niet anders. De familie van den Broeck-Vekemans schonk het raam aan het klooster. Het vermoeden is dan ook groot dat het paneel afkomstig is van de Kartuizers in Lier.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder