Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Merovingische graven

19 april 2016 Siebrand Krul

Een complete wapenrusting en uitzonderlijk mooie sieraden. Deze bijzondere vondsten uit twee grafkamers uit de Merovingische tijd (6de eeuw na Christus) zijn gedaan nabij Dalfsen (Overijssel). Het is het eerste gevonden grafveld uit die periode in de regio Overijssel-Achterhoek. En dan zijn het ook nog eens elitegraven. Heel Dalfsen glimt van trots.

De unieke vondsten werden door archeologen van ADC Archeoprojecten gedaan in het gebied Oosterdalfsen, waar vorig jaar ook het grootste grafveld van de Trechterbekercultuur in Noordwest-Europa werd gevonden. In de laatste twee weken van deze opgraving werd ook een grafveld uit de Merovingische tijd gevonden. Twee graven vielen hierbij speciaal op door hun grote rijkdom. Het gaat om houten grafkamers van een man en een vrouw, mogelijk een echtpaar. In het mannengraf werd een complete wapenuitrusting gevonden: een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (eensnijdend slagzwaard) en een lanspunt. Daarnaast lagen er nog een gesp, een aardewerken pot en een compleet gaaf gebleven glazen stortbeker in het graf.
In het vrouwengraf lag ook een aardewerken pot met een glazen stortbeker. Maar het meest in het oog springende in dit graf zijn de twee halssnoeren (kettingen) van barnsteen, met ruim 400 kralen. En twee paar gouden mantelspelden, met almandijn (edelsteensoort). In het vrouwengraf lag ook een aardewerken pot met een glazen stortbeker.

 

Dalfsen

Elite langs de Vecht
De vondsten vertellen dat het gaat om de eerste vormen van gezag en elite langs de rivier de Vecht. Het ging om mensen die toegang hadden tot het hoogste gezag in Noord-Europa. De locatie van de graven was niet zomaar gekozen. Ze sloot aan bij het oudere grafveld van de hunebedbouwers. De samenleving in de Merovingische tijd had in die periode al veel trekken van de latere middeleeuwse samenleving. In dat opzicht is de ‘heer van Dalfsen’ te beschouwen als één van de voorlopers van de latere ridders.
Het publiek kan de vondsten bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Dalfsen. Op de zaterdagen 23 april (Uitmarkt) en 7 mei (Kunst om Dalfsen) is het gemeentehuis extra geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
Bijzonder is dat waar in de meeste plaatsen archeologische vondsten worden gezien als ‘lastig’, Dalfsen juist alles opzij zette om de schatten te ‘vieren’. Zo hebben inmiddels 130 kinderen auditie gedaan voor een speciale musical over de archeologische vondsten. Verder wordt de plek van de vondsten in Oosterdalfsen op een speciale manier ingericht, met een familiepad. Ook gaan er onderwijs- en kunstprojecten van start. Uiteraard is er een website www.schatvandalfsen.nl, waar families van nu vragen kunnen stellen aan families van toen.

Naar Assen
In 2018/19 komt een grote internationale tentoonstelling in het Drents Museum in Assen over de trechterbekercultuur in Noord-Europa (4400-2800 v. Chr.). De Dalfse vondsten zijn hiervoor de directe aanleiding. De tentoonstelling focust op grafcultuur van het Trechterbekervolk. Uniek aan de tentoonstelling is dat voor de eerste keer de trechterbekercultuur in Europees perspectief volgens nieuwe inzichten wordt belicht. Voor de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op de vondsten in Dalfsen en zoekt het Drents Museum samenwerking met verschillende musea in en buiten Europa.
(Bron: ADC Archeoprojecten/Erfgoedstem)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder