Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Holocaust Museum

19 april 2016 Siebrand Krul

Het Nationaal Holocaust Museum opent op maandag 16 mei 2016 zijn deuren in de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. De eerste expositie is 'De ondergang van Abraham Reiss' van Jeroen Krabbé. In negen monumentale schilderijen verbeeldt Krabbé het levensverhaal van zijn grootvader. Hiermee gaat de eerste fase van het Nationaal Holocaust Museum van start, het eerste museum in Nederland dat de complete geschiedenis van de vervolging en vernietiging van de joden in Nederland vertelt aan het grote publiek.

De hoofdpersoon in het werk van Jeroen Krabbé is Abraham Reiss, zijn grootvader. Abraham Reiss was een welvarende diamantair uit Amsterdam, die door de beurskrach van 1929 zijn hele vermogen verloor. Na de Duitse inval in Nederland werd Reiss gedeporteerd naar Westerbork en vervolgens naar het vernietigingskamp Sobibor. Daar werd hij op 9 juli 1943 vermoord. Jeroen Krabbé baseerde zich voor de reeks op foto’s, brieven, overgeleverde familiegeschiedenis en boeken over de Holocaust en Sobibor. Tijdens de expositie is een film van Paul Haenen te zien over Jeroen Krabbé en de totstandkoming van de schilderijen.

 

Het nieuwe museum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam-Oost.

Het nieuwe museum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam-Oost.

Museum in oprichting
Het Nationaal Holocaust Museum komt dus aan de Plantage Middenlaan 27 in Amsterdam. Tijdens de Holocaust werden met regelmaat joodse kinderen uit de naastgelegen Crèche gedeporteerd naar Westerbork en verder. Hun ouders verbleven aan de overzijde van de straat in de Hollandsche Schouwburg, in afwachting van hetzelfde lot. Verschillende verzetsgroepen hebben, met behulp van de medewerkers van de kweekschool, zo’n 600 kinderen in veiligheid weten te brengen. De twee locaties vertegenwoordigen samen het verhaal over de Holocaust. De Hollandsche Schouwburg is een plaats van deportatie, collaboratie en nagedachtenis aan de doden, de kweekschool een authentieke plek waar menselijke moed en onbaatzuchtigheid tot uiting kwamen.
Het Nationaal Holocaust Museum zal in twee fasen tot stand komen. In de eerste fase zullen de bezoekers door een gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen en evenementen kennis nemen van de veelheid aan verhalen over de Holocaust. Deze worden verteld in kunstzinnige vorm, met authentieke objecten en gebaseerd op persoonlijke verhalen. Tegelijkertijd richt deze fase zich op de fondsenwerving die nodig is om het hele plan uit te voeren, een definitief Nationaal Holocaust Museum waar de geschiedenis van de Nederlandse jodenvervolging in een brede, internationale context wordt verteld. De Holocaust vormt tevens het uitgangspunt om verwante thema’s te behandelen zoals genocide, integratie van minderheden, religieuze (in)tolerantie, antisemitisme, de schending van mensenrechten en de internationale rechtsorde.

 

(Openingsbeeld: ‘Amsterdam – april 1942, Jekerstraat 14-3’. Eén van de negen werken uit De Ondergang van Abraham Reiss door Jeroen Krabbé (2010))


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder