Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Mislukte restauratie

28 maart 2016 Siebrand Krul

Het eeuwenoude Andalusische kasteel Matrera in de Zuid-Spaanse stad Cádiz is iets te ijverig gerestaureerd. In plaats van een ruïne die opgaat in het landschap, prijkt er nu plots een betonblok tussen de eeuwenoude resten op de berg. ‘Commentaar is overbodig als je de foto’s bekijkt’, verzucht de Spaanse erfgoedorganisatie Hispania Nostra, die niet bepaald blij is met het resultaat.

Zowel de lokale bevolking als de toeristen zijn geschokt. ‘Mensen schrijven ons om te vragen hoe dergelijke erfgoedbloedbaden kunnen gebeuren’, aldus de erfgoedorganisatie.
Het Matrera-kasteel werd in de late 9de eeuw gebouwd door Omar Ben Hafsun. De tand des tijd heeft intussen flink aan het gebouw getornd. Aardverschuivingen veroorzaakten een groot verlies van het kasteel. Drie verdiepingen van de toren en de gewelven gingen verloren. Die ‘ramp’ zoals de Spaanse erfgoedorganisatie het noemt, was te verwachten, maar de gemeente Villamartín deed ondanks herhaaldelijke waarschuwingen niets om het te voorkomen. Het kasteel werd twee jaar geleden eindelijk opgenomen in een lijst met historisch erfgoed, om de aandacht te vestigen op de aardbevingen die een deel van het pand opslokten en om te waarschuwen voor verdere teloorgang. Vorig jaar werd besloten om over te gaan tot restauratie.

Erfgoedbloedbad
Hispania Nostra vindt het resultaat betreurenswaardig en zeer slecht. De architect is zich van geen kwaad bewust en bijt van zich af: volgens hem was het niet de bedoeling om het gebouw te restaureren, maar om wat er nog van overbleef zoveel mogelijk te beschermen tegen verder verval. Het beton moet de oude stenen beschermen en de toren haar originele vorm en dimensie teruggeven. ‘Veel goedkoper zou het zijn geweest om aandacht te hebben besteed aan het pand voor het instortte’ aldus de erfgoedorganisatie. Via sociale media worden de voor- en nafoto’s massaal gedeeld.
De restauratie doet denken aan het inmiddels beroemde ‘Ecce Homo’ in Borja waar in 2012 een tachtigjarige vrouw op eigen initiatief een poging deed een 19de-eeuws fresco van Christus te restaureren. Het resultaat schokte de kunstwereld met een volledige verminkte afbeelding van het kunstwerk van Elías García Martínez. Het Spaanse stadje is een toeristische trekpleister geworden door de actie.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder