Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Roofkunst terug?

10 februari 2016 Siebrand Krul

In België is enige ophef ontstaan over het plan van staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) om nu eens precies te weten te komen welke ‘Belgische’ kunstwerken 200 jaar geleden door de Fransen zijn weggevoerd. Ze zet kunsthistorici én juristen aan het werk, ‘zodat er definitief klaarheid komt’ en wil dan met Frankrijk rond de tafel. G-Geschiedenis berichtte over dit onderwerp in de ‘Van Franse Revolutie tot Waterloo’-editie van midden 2015.

Eind 18de, begin 19de eeuw – na de Franse Revolutie – werd heel wat kunst door het Franse leger meegenomen uit kerken en kloosters in onze contreien, maar ook uit academies en adellijke verzamelingen. Het gaat bijvoorbeeld om werken van Antwerpse meesters zoals Pieter Paul Rubens en Jacob Jordaens. De kunstwerken kwamen in Franse musea terecht.
Belgische politici van verschillende strekkingen dringen er al een tijdje op aan dat Frankrijk wordt opgeroepen de ‘resterende kunstwerken aan België terug te geven’. Maar er heerst veel onduidelijkheid rond het aantal kunstwerken (271?) en of België er zoveel jaren later nog altijd aanspraak op kan maken.
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) wil die al dan niet vermeende onduidelijkheid de wereld uit en zet daarom enkele kunsthistorici en gespecialiseerde juristen aan het werk. De eersten moeten een zo correct mogelijke lijst van kunstwerken opstellen die onder het Franse bewind in beslag werden genomen en van waar die zich nu bevinden. De juristen moeten onderzoeken óf en op welke manier ons land die kunstwerken nog eventueel kan terugeisen.
Dat wordt geen gemakkelijke klus, zo menen juristen, iets wat Sleurs erkent. En nu maar hopen dat voormalige Afrikaanse koloniën niet op hetzelfde idee komen.

(Openingsbeeld: ‘Heilige Magdalena’, Peter Paul Rubens. Ooit in de Recolettenkerk, Gent Nu in het Palais des Beaux-Arts de Lille (Rijsel). (Foto KIK-IRPA, Brussel, Palais des Beaux-Arts de Lille, Musée des Beaux-Arts de Nancy, Palais des Beaux-Arts de Lille)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder