Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Archief op rommelmarkt

19 januari 2016 Siebrand Krul

Toen Willy Thiry enkele maanden geleden over de rommelmarkt van Tienen kuierde, viel zijn oog op een reeks oude documenten. Willy, een doorwinterd genealoog en trouw bezoeker van het Brusselse Rijksarchief en lid van de heemkundige kring van Geldenaken, besefte eerst niet goed wat hij had ontdekt: parochieregisters van Neerheylissem (nu fusiegemeente van Hélécine) uit de 17de en 18de eeuw.

Onlangs overhandigde hij de drie parochieregisters aan het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve. Dankzij de opmerkzaamheid van Willy Thiry worden de onuitgegeven doop- (1659-1809), huwelijks- (1635-1809) en overlijdensakten (1635-1808) van Neerheylissem algemeen raadpleegbaar. De registers zullen tot de lente 2016 beschikbaar zijn in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve. Vervolgens worden ze gedigitaliseerd en online gezet op search.arch.be.

Een raadsel…

Het is een raadsel welke weg de registers sinds de 19de eeuw hebben afgelegd om uiteindelijk terecht te komen op een rommelmarkt, zo’n tiental kilometer van Neerheylissem.
Parochieregisters uit het ancien régime (tot 1795) zijn overheidsdocumenten die verplicht moeten worden overgebracht naar het Rijksarchief. Ze werden destijds ingesteld door de regering van de Nederlanden om een eerste vorm van burgerlijke stand te kunnen opmaken. Krachtens het Eeuwig Edict van 1611 werd deze taak toevertrouwd aan de parochiepriesters, niet in hun kerkelijke hoedanigheid maar wel als afgevaardigden van de Staat.
Aan het einde van het ancien régime werd beslist dat de parochieregisters die nog door priesters werden bewaard, moesten worden toevertrouwd aan de gemeenten. Net zoals de kopieën van de registers van de burgerlijke stand en van een aantal parochieregisters, die werden bewaard op de griffie van de rechtbanken van eerste aanleg, werden de registers die waren bijgehouden door de parochiepriesters uiteindelijk overgedragen aan het Rijksarchief. Toch is een aantal van de registers, zoals deze van Neerheylissem, klaarblijkelijk over het hoofd gezien.
Sinds 2009, toen het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve de deuren opende, werden voor Waals-Brabant al 52 parochieregisters door privépersonen, gemeenten of kerkfabrieken aan het Rijksarchief overgemaakt.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder