Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Oorlogspropaganda

30 november 2015 Siebrand Krul

Tot 30 januari kan ‘On the Job for Victory’ in het Antwerpse Letterenhuis worden bezocht. De tentoonstelling laat zien hoe de Amerikanen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog door hun overheid werden aangemaand tot spaarzaamheid en opgeroepen om te werken voor de oorlogsmachinerie en -economie. De kleurrijke en wervende ontwerpen staan in schril contrast met de harde oorlogsrealiteit.

De Verenigde Staten van Amerika verklaarden op 6 april 1917 de oorlog aan Duitsland. Om de oorlogsinspanningen te financieren en de Amerikanen enthousiast te maken voor de oorlog, werden alle middelen ingezet. Vooral affiches bleken erg doeltreffend. De tentoongestelde affiches roepen op om geld in te zamelen, spaarzaam om te gaan met voedsel en grondstoffen of om dienst te nemen in het leger. Daarnaast willen ze vaderlandsliefde stimuleren. Verdeeld over zeven thema’s (mobilisatie, scheepsbouw, energie, financiering, het Rode Kruis, voeding en thuiskomst) laat ‘On the Job for Victory’ zien hoe gerenommeerde affichekunstenaars als James Montgomery Flagg, Joseph Pennell, Herbert Paus, Joseph Christian Leyendecker en Howard Chandler Christy hun talent inzetten voor de propagandacampagnes.

Propaganda op straat
Minder bekend is dat het Letterenhuis meer dan 50 000 unieke affiches bewaart in zijn archief. Voor de herdenking van ’14-’18 is ook in de uitgebreide archieven van de stedelijke erfgoedinstellingen gezocht naar zoveel mogelijk relevant materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. Eerder werd op basis daarvan al de fototentoonstelling ‘Exodus’ over Belgische oorlogsvluchtelingen die nog steeds loopt in het MAS gemaakt, en ‘Ver van de oorlog?’ in het Red Star Line Museum, over het leven van Belgische emigranten in de VS ten tijde van WO I.
Een groot deel van de affichecollectie van het Letterenhuis bestaat uit exemplaren uit de late 19de eeuw, toen bekende kunstenaars ontwerpen maakten en verbeterde druktechnieken een enorme toename in het straatbeeld teweegbrachten. Vrijwel alle affiches in de collectie van het Letterenhuis zijn beschreven en gefotografeerd en kunnen in Agrippa, de digitale databank van het Letterenhuis, online bekeken worden. De verzameling van het Letterenhuis is de afgelopen twee decennia aangevuld met collecties uit andere Antwerpse musea – zoals de ruim honderd Amerikaanse ‘oorlogsaffiches’ die de kunstenaars en verzamelaars Gerard Portielje (1856-1929) en Jules Baetes (1861-1931) in 1919 aan de stad Antwerpen hadden geschonken. Uit deze collectie werd geput voor ‘On the Job for Victory’.

Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
www.letterenhuis.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder