Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Het verdwenen Doggerland

30 november 2015 Siebrand Krul

Tot 7.500 jaar geleden lag het gebied in de Noordzee dat we nu kennen als de Doggersbank boven water. Vooral de laatste honderd jaar worden er door vissersboten allerlei archeologische vondsten boven gehaald die duidelijk maken dat dit land ooit bewoond werd door mensen.

Niet alleen Britse vissers vonden in hun vissersnetten artefacten die duidelijk én oud én door mensen gemaakt waren. Ook Nederlandse vissers vinden weleens bijzondere vondsten, zoals harpoenpunten, nu bewaard in het Museum voor Oudheden in Leiden. Zelfs een skeletfragment van een Neanderthaler werd voor de kust van Zeeland opgevist.
Dat op de Doggersbank sporen van menselijke activiteit aangetroffen worden, hoeft niet te verbazen. Tijdens de laatste IJstijd was dit gebied drooggevallen en trokken jagers-verzamelaars uit het Mesolithicum er doorheen. Pas met de opwarming van de aarde en het smelten van grote massa’s ijs vanaf 11.000 jaar geleden, liepen de valleien in Doggerland langzaam onder.

Doggerland-wb2

De ‘herontdekking’ van Doggerland in 1998 sluit natuurlijk aan bij de huidige klimaatsproblematiek. Het landschap van Doggerland werd vanaf 2002 door een multidisciplinair team onder leiding van Vincent Gaffney, Simon Fitch en David Smith onderzocht. Andere onderzoekers keken nadien verder naar Europe’s Lost World. Een van de huidige discussiepunten is hoe snel het restant van Doggerland onder water gelopen is: langzaam aan of in opeenvolgende snelle catastrofes als gevolg van tsunami’s na het afkalven van gletsjers. Omstreeks 8.200 jaar geleden zou het laatste droge restant na de Storegga Slide volledig verloren zijn gegaan. Verder onderzoek moet dat bevestigen. Deze oude ramp zal – hoopt men – inzicht geven in de ultieme snelheid waarmee water (bewoond) land definitief overspoelt.
(Harry van Royen)

Zie voor meer interessante verhalen de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder