Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Vluchtelingen en Hongarije

15 november 2015 Siebrand Krul

De moeizame omgang van Hongarije met de stroom aan vluchtelingen roept internationaal veel kritiek op. Met hekken probeert Hongarije hen buiten de deur te houden. In 1956 zijn het echter de vluchtelingen uit Hongarije zelf die de gemoederen in Europa bezig houden. In de nacht van 3 op 4 november 1956 valt het Sovjetleger Hongarije binnen om de Hongaarse strijd voor hervormingen een halt toe te roepen. De opstand wordt keihard neergeslagen door de Sovjetunie en vele duizenden Hongaren slaan op de vlucht.

Sommigen sturen hun kinderen alleen weg met een kaartje om de hals met opschriften als ‘Zorg voor onze kinderen, wij blijven vechten tot ’t laatst’. Nederland reageert geschokt op het neerslaan van de Hongaarse opstand. De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de angst voor het communisme leiden tot protestbijeenkomsten en acties tegen Nederlandse communisten. De empathie voor de duizenden gevluchte Hongaren is groot. Er wordt geld ingezameld en er klinkt direct een roep om vluchtelingen op te nemen.
De regering laat al snel van zich horen. Op 6 november 1956 spreekt minister-president Drees zijn afschuw uit over de gebeurtenissen in Hongarije en het lot van de duizenden vluchtelingen in Oostenrijk. Drees geeft aan dat ‘de regering zich bereid heeft verklaard daarvan dadelijk een duizendtal naar Nederland te laten komen’.
Er komt een selectiecommissie die vluchtelingenkampen in Oostenrijk bezoekt. Er mag door dit team geen daadwerkelijke selectie van vluchtelingen worden toegepast. Wel krijgen vluchtelingen die relaties hebben in Nederland voorrang, ‘communisten’ en mensen met een criminele achtergrond worden geweerd.

Quotum Hongaarse vluchtelingen
Ondanks het aanvankelijke genereuze gebaar van Drees om duizend vluchtelingen in Nederland op te nemen, worden inspanningen om dit quotum te verhogen door hem met weinig enthousiasme begroet. De toestroom van repatrianten uit Indië, het tekort aan woningen en de bevolkingsgroei zijn argumenten om de toestroom van vluchtelingen te beperken. Toch wordt het quotum al snel verhoogd tot 2.000 en later nog tot 3.000 vluchtelingen. Bij de toelating van de laatste duizend vluchtelingen wordt echter wel degelijk een economische selectie toegepast. Omdat Nederland een tekort heeft aan mijnwerkers kiest het selectieteam vooral Hongaarse mijnwerkers uit. In december 1956 gaat de Ministerraad ook akkoord met het verzoek van de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (GSL) om zelfstandig 600 Hongaarse mijnwerkers te werven. Het aantal geworven mijnwerkers komt uiteindelijk slechts uit op 171 mensen, omdat GSL zich niet aan de gestelde voorwaarden (alleen vrijgezelle mijnwerkers) houdt.
Ten slotte wordt nog een aantal van 2.000 zogenoemde transit-vluchtelingen die op doorreis zijn naar Canada, in Nederland toegelaten. In totaal zijn dus ongeveer 5.000 Hongaarse vluchtelingen (tijdelijk) in Nederland opgevangen.
(Nationaal Archief)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder