Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kroeginventaris boven water

15 november 2015 Siebrand Krul

Tijdens archeologisch onderzoek in het Westfriese dorp Wognum zijn archeologen gestoten op een omvangrijke inventaris van een oude herberg. De herbergier van De Eendragt heeft tussen 1700 en 1800 veel van het afval langs de sloot achter de herberg gestort. Hierin zijn talloze wijnflessen, wijnglazen, kelken en tabakspijpen gevonden. De dorpsherberg lag op een belangrijke kruispunt van wegen. De vondsten geven een prachtig beeld van het Westfriese kroegleven van meer dan 200 jaar geleden.

Archeologie West-Friesland voert daarom een archeologisch onderzoek uit op het terrein bij de rotonde in Wognum. Hier zal na de sloop van de dichtgespijkerde panden aan de Oosteinderweg kleinschalige nieuwbouw verrijzen. De Oosteinderweg bestond al in de Middeleeuwen en was een verbindingsweg tussen Wognum en Nibbixwoud. Het terrein grenst aan de westkant aan de Nieuweweg. Deze weg sloot aan op de Hoornseweg en leidde richting het noorden naar Benningbroek. Bij dit kruispunt van wegen stond in ieder geval vanaf de 16de eeuw een herberg, die in later tijd De Eendragt heette. In de 20ste eeuw vestigde zich hier de garage van Kuip.

Kroeg-2-wb

Bij de opgraving is vastgesteld dat aan de Oosteinderweg al in de 12de eeuw bewoning aanwezig was. Hier lagen twee verhoogde huisplaatsen begrensd door sloten. De gedempte sloten zijn teruggevonden en hierin is afval van de bewoners aangetroffen: scherven van potten, stukken maalsteen en dierenbotten. Bijzonder is dat ook kuilen zijn gevonden waarin de palen van een boerderijstonden. Op basis van deze paalkuilen kan de plattegrond van de boerderij deels worden gereconstrueerd. Op het erf lagen waterkuilen voor het vee en werden dode dieren begraven.

Kroeg-4-wb

Kroeg-3-wb

In de 17de eeuw zijn nieuwe brede sloten op het terrein gegraven. Langs een van deze sloten zijn in de 18de eeuw veel kapotte spullen uit de herberg gestort. In deze stort zijn grote hoeveelheden glazen flessen, fraaie wijnglazen , tabakspijpen en een bierton gevonden.
(Caspar Steinebach /Persbericht Archeologie West-Friesland)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder