Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Berging IJsselkogge

21 september 2015 Siebrand Krul

De middeleeuwse Ijsselkogge die in de bodem van de IJssel bij Kampen ligt, wordt eind dit jaar gelicht. Tot die tijd zijn duikers en bergers onder water bezig met archeologisch onderzoek en de bouw van de constructie voor de lichting. De berging van de scheepswrakken is nodig om de maatregel Zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren.

De berging is een dure operatie, dat laat zich raden, maar de betrokkenen rechtvaardigen hun inzet met argumenten rond aanpassingen in de stromingen van de rivier rond Kampen. Het zomerbed wordt verlaagd, een hoogwatergeul Reevdiep aangelegd. Archeologie is niet de core-business van Rijkswaterstaat, zo stelt het management, ‘Maar we vinden het heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de vondsten, die we tijdens ons werk tegen komen. En in dit geval is het extra bijzonder, want terwijl we bezig zijn met modern watermanagement, is het feit dat de IJsselkogge op deze plek ligt het resultaat van middeleeuws watermanagement. Het schip is destijds waarschijnlijk opzettelijk afgezonken om de loop van de IJssel te beïnvloeden. De rivier was namelijk aan het verzanden en dat was schadelijk voor de handelsbelangen van Kampen als Hanzestad.’

Kogge-wb2

Werk onder water
De wrakken worden met een zuiginstallatie eerst voorzichtig vrijgelegd. Ze liggen immers niet op de bodem, maar er een flink eind in. De sterke stroming van de IJssel wordt uit de buurt gehouden met stroomscherm. Van de wrakken worden 3D-opnames gemaakt.
Eind september komen de wrakken van de aak en de punter boven water. Vervolgens wordt verder gewerkt aan een speciale constructie om de IJsselkogge te lichten. Het wrak wordt in een soort mand van banden en dwarsbalken geplaatst. Verder is er een innovatief computersysteem ontworpen, dat straks alle 40 motoren voor de lichting aanstuurt. De IJsselkogge wordt dan decimeter voor decimeter uit het water getild, waarbij de krachten op het vijftig ton wegens schip nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

Kogge-wb3

Conservering in Lelystad
De wrakken worden na berging overgebracht naar het terrein van de stichting Batavialand in Lelystad. Daar wordt onderzocht of de staat van de IJsselkogge goed genoeg is om te kunnen conserveren. Als conservering mogelijk is, hebben scheepsarcheologen daar zo’n drie jaar voor nodig. Daarna kan de IJsselkogge worden overgebracht naar een entoonstellingslocatie. Als het wrak in minder goede staat verkeert, dan wordt uitgeweken naar het scheepsarcheologisch depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nijkerk. Zekerheid over de staat van de IJsselkogge bestaat pas als het wrak boven water is gehaald.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder