Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Reuzemaskers uit Congo

31 augustus 2015 Siebrand Krul

Jezuïtenpaters in Belgisch-Congo hebben vanaf 1910 veel etnografisch onderzoek gedaan, samen met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Met die basis loopt nu een tentoonstelling met maskers die gebruikt worden bij het mukanda-ritueel (mannelijke initiatie) van de Yaka en de Suku, volkeren uit het zuidwesten van de Congo. De maskers hebben uitzonderlijke vormen en zijn krachtig van uitstraling.

Het eerste deel van de tentoonstelling schetst de historische context van de jezuïeten in het vicariaat van Kwango en geeft een portret van enkele jezuïeten-verzamelaars. Talrijke documenten (handgeschreven brieven, passages uit publicaties, kaarten) geven een beeld van de context waarin de objecten verzameld werden en van de samenwerking die ontstond tussen het KMMA en de jezuïeten sinds 1910. Het museum staat in voor de conservering, archivering, restauratie en wetenschappelijk onderzoek van de stukken in depot. Daarna volgt in het tweede deel uitleg over het mukanda-ritueel bij de Yaka, de Suku en enkele buurvolkeren. Het derde en laatste deel, het hoogtepunt van de tentoonstelling, brengt een reeks grote en zeldzame kakuungu-maskers: de reuzen van het mukanda. De collecties van Heverlee worden aangevuld met objecten uit de eigen collectie van het KMMA.
De tentoonstelling vloeit voort uit de samenwerking tussen het KMMA, de twee Belgische Jezuïetenprovincies, het BELvue museum en de Koning Boudewijnstichting.
Reuzemaskers uit Congo loopt tot en met 8 november en is gratis toegankelijk.

BELvue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
http://www.belvue.be/nl/museum/tijdelijke-tentoonstellingen/reuze-maskers-congo


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder