Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

2.100 doden houden even rust

10 augustus 2015 Siebrand Krul

De onenigheid tussen kerk- en gemeentebestuur van Delft en archeologen is voorlopig beslecht in het voordeel van de laatsten. Er mogen niet 2.100 graven worden geruimd om plaats te maken voor een nieuwe kelder onder de Nieuwe Kerk in Delft, zo besliste de Haagse rechtbank.

De zaak tussen Delft en de Nederlands Hervormde Kerk (NHK) enerzijds en de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) anderzijds draait om de toestemming die de gemeente Delft had gegeven aan de NHK om een kelder onder de Nieuwe Kerk te bouwen, waarbij zonder gedegen onderzoek 2.100 historische graven geruimd moeten worden. De gemeentelijke archeologische dienst had een negatief advies uitgebracht, maar daar trok het college van B&W zich niets van aan. De uitspraak betekent dat de rechtbank gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheid een genomen besluit door het bestuursorgaan, hier het college van B&W van Delft, voorlopig ongedaan te maken. De rechtbank vond het besluit van de NHK dat het financiële belang boven het archeologische belang gaat onvoldoende gemotiveerd, dit gecombineerd met het negatieve advies van Erfgoed Delft en de onomkeerbaarheid van de vernietiging van het bodemarchief.

De kerk kreeg in juni van het college toestemming voor de aanleg van een grote faciliteitenkelder (550 vierkante meter) onder de Nieuwe Kerk. De kelder zou deels binnen, deels buiten de kerk komen te liggen. Hiervoor moeten ruim 2.100 skeletten worden geruimd, wettelijk gezien moet de kerk het archeologisch onderzoek betalen, want de verstoorder betaalt. De kerk wil hier echter hooguit € 300.000,- aan besteden, veel te weinig voor gedegen onderzoek, reden voor het negatieve advies van de gemeentelijke archeologische dienst. Het negeren hiervan door het gemeentebestuur vloeit voort uit zijn weigering bij te springen in de kosten die zij zelf in de voorschriften van het bestemmingsplan heeft gezet.

Binnen de kerk gaat het om ruim 800 graven, buiten de kerk om nog eens 1.300. Van de graven binnen de kerk wordt tien tot twintig procent, dat zijn er 80 tot 160. De rest, dat zijn er 1.940 tot 2.020, zal niet worden gedocumenteerd en worden geruimd. De resten verdwijnen in een massagraf; dat zal volgens de kerk met respect gebeuren. Als dit project doorgaat, is het voor andere gemeenten een vrijbrief om in de toekomst verplicht wetenschappelijk onderzoek niet of onvoldoende te bekostigen.
De graven bevatten de geschiedenis van 500 jaar teraardebestelling in Delftse bodem. Het onderzoek zal een schat aan informatie opleveren over leven en dood van gewone mannen, vrouwen en kinderen. Daarom zijn de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) en de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) een rechtszaak begonnen tegen de vergunningverlening.
Eigenlijk zou deze kelder er helemaal niet moeten komen. De Nieuwe Kerk is met het graf van Willem van Oranje en de koninklijke grafkelders een nationaal icoon, waarin een faciliteitenkelder niet op zijn plaats is. De graven dienen intact te worden gelaten, zo vindt de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
(Illustratie: de Nieuwe Kerk in Delft. Foto Laszlo Ilyes)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder