Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Horror Breendonk

29 mei 2015 Siebrand Krul

Zo'n twintig kilometer bezuiden Antwerpen, bij Willebroek, ligt fort Breendonk. Het bolwerk dateert uit het begin van de 20ste eeuw toen Nederland en België zich beveiligden tegen het dreigende wapengekletter van de Europese grootmachten. Of ringen van forten zouden helpen was de vraag, maar niksdoen, dat kon evenmin.

Uiteindelijk bleken de versterkingen in de beide wereldoorlogen van beperkt nut. Zo hielp de vesting Breendonk, onderdeel van de fortenring rond Antwerpen, zowel in 1914 als in 1940, weinig aan de Belgische weerstand tegen de Duitse legers.
Breendonk’s sinistere reputatie is ontstaan tijdens de Duitse bezetting van 1940-1945. Het fort functioneerde toen als ‘Auffanglager’ voor Duitse arrestanten, waarbij de SS zijn reputatie eer aandeed. De details worden bij een bezoek aan dit Nationale Monument op een vriendelijke Vlaamse manier gepresenteerd.
De opvallend objectieve benadering strekt zich ook uit over het visuele deel van het bezoek. De beheerders zijn er uitstekend in geslaagd om fort Breendonk in zijn functie als ‘Auffanglager’ in te richten en te presenteren. Toch wordt de bezoeker ervan doordrongen dat hier gruwelijkheden plaatsvonden.
Onder de noemer Breendonk is op internet een indrukwekkende hoeveelheid foto’s uit de oorlogsjaren te raadplegen. Zie www.breendonk.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder