Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Zegel uit 1260 terug

21 april 2015 Siebrand Krul

Op 28 februari 2015 kwam een raadselachtige mail van iemand die zich ‘Perkamentus antiquarius’ noemde binnen bij Michel Oosterbosch, archivaris in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. Er zat een bijlage bij: twee foto’s van een zegel in witte was. Het bericht luidde dat de afzender in het bezit was gekomen van een los waszegel met tegenzegel van Aleidis van Holland (1228-1284), aangekocht op het internet.

Er zijn maar twee oorkonden, zo beweerde althans de schrijver, waaraan dit zegel kan gehangen hebben, en één daarvan zou een charter uit 1260 zijn van de Sint-Bernardsabdij in Hemiksem, bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren.
‘Perkamentus antiquaris’ vroeg om een foto te bezorgen van het charter en de afmeting van de afgescheurde perkamenten zegelstaart op te geven. En bovenal kondigde Perkamentus, zoals we hem verder zullen noemen, aan dat hij van plan was het zegel over te maken aan het archief dat de bijpassende oorkonde bewaart.
Snel dus een kijkje genomen in het cartarium van Sint-Bernards, en jawel hoor: van Aleidis, weduwe van Jan van Avesnes, voogdes van Holland en Zeeland voor haar neef Floris (V), zijn hier zelfs twee oorkonden bewaard, allebei uitgevaardigd op 30 januari 1260. Aan de ene hangt nog steeds een vrij gaaf jachtzegel met heraldisch tegenzegel, van de andere is het zegel inderdaad verdwenen.

Na wat mailverkeer over en weer luidde de conclusie dat het zegel bij het ‘Antwerpse’ charter hoort, én dat de ‘scheiding’ hoogstwaarschijnlijk al dateert van vóór 1912, het jaar van de tekstuitgave door B. Van Doninck en P.J. Goetschalckx. Perkamentus – die verkiest zijn echte identiteit niet publiek te maken – hield woord en stuurde het zegel toe aan het Rijksarchief, netjes verpakt in bubbelplastiek en een blikken sigarendoos. Daarmee zijn, na ruim zeveneneenhalve eeuw, charter en zegel weer met elkaar verenigd, en mag Perkamentus deze ‘mother and child reunion’ op zijn conto schrijven. Het Rijksarchief is opgetogen over de vrijgevigheid en wetenschappelijke bekommernis van de gulle gever. Het verhaal staat op zijn blog http://perkamentus.blogspot.nl/.’


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder