Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Karels paleis

21 april 2015 Siebrand Krul

Wie Brussel om een of andere reden bezoekt, passeert wel eens het Koningsplein waar het monument van Godfried van Bouillon de aandacht opeist. In een hoek kan men door een venster funderingen zien. Voor de geïntrigeerde voorbijganger doemen de eerste resten op van het vroegere paleiscomplex van de Brusselse residentie van keizer Karel V. Het organisch gegroeide slot van de graven van Leuven dat geïntegreerd was in de eerste omwalling van Brussel werd tot een ruïne herschapen door de grote stadsbrand van 1731.

De restanten van dit Coudenbergpaleis verdwenen helemaal uit het straatbeeld door de sanering van het domein eind 18de eeuw. Een plein, een nieuwe kerk en stadshuizen (hotels) voor enkele belangrijke adellijke families namen de plaats in van een gebouwencomplex waar graven, hertogen en landvoogden de (Zuidelijke) Nederlanden hebben bestuurd.
Sinds enkele jaren kan men de funderingen van dat oude machtscentrum bezoeken. Archeologische resten zien en op de oude straten lopen is leuk, maar een totaalbeeld genereren van wat er ooit stond blijft natuurlijk een probleem. Dat beeld wordt in deze publicatie aangeboden. De evolutie (archeologisch, bouwkundig en historisch) van de site wordt beschreven, ruim geïllustreerd en gerelateerd aan andere hertogelijke verblijven in de regio (Tervuren, Binche). De verscheiden iconografie van het paleis op de Coudenberg helpt uiteraard om de verdwenen opbouw van de funderingsresten in al hun grootsheid te visualiseren. Die reconstructie beperkt zich niet alleen tot het gebouwde, maar heeft ook aandacht voor verschillende aspecten van het dagelijks reilen en zeilen van een dergelijke regeringszetel. Hoofs Brussel fraai uitgelicht.
(Harry van Royen)

Vincent Heymans (red.)
Het Coudenbergpaleis te Brussel. Van middeleeuws kasteel tot archeologische site
Snoeck, Kortrijk 2014
360 blz., € 45 ISBN 978 94 6161 094 2

Lees nog veel meer boekrecensies in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder