Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Hugo Claus-archief

19 februari 2015 Siebrand Krul

Dankzij het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting verwerft het Antwerpse Letterenhuis het uitzonderlijke en unieke literair archief van Hugo Claus (1929-2008). De nalatenschap van Claus bevat handschriften, dagboeken en losse dagboeknotities, correspondentie, dossiers rond markante gebeurtenissen en een omvangrijke collectie foto’s. Mede dankzij de erven, die het archief graag als één geheel willen bewaren en toegankelijk maken, kon de Koning Boudewijnstichting de nalatenschap aankopen. Een groot deel werd nog nooit ontsloten en bleef zelfs onbekend.

Het archief is een getuige van het werk van een van de belangrijkste 20ste-eeuwse auteurs uit de Nederlandstalige literatuur, via correspondentie, manuscripten, typoschriften en drukproeven van zowel poëzie, proza als theater- en filmstukken, notitieboekjes en persoonlijke documenten zoals agenda’s, dagboeken, documentatie rond literaire prijzen. De nalatenschap zal vorsers de mogelijkheid geven om niet alleen het werk van Claus nog beter te leren kennen, maar ook zijn manier van werken, zijn ideeën omtrent literatuur en kunst, de invloed die hij heeft gehad (en nog steeds heeft) op jongere generaties schrijvers en zijn belang als schakelfiguur in de Vlaamse literatuur.
De aankoop van het nalatenschap van Hugo Claus, een icoon van de Vlaamse literatuur, kost het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting zijn bijna volledige jaarlijks aankoopbudget.
Het Fonds beschikt over een jaarlijks budget van ongeveer een miljoen euro. Een groot deel daarvan is voorbehouden voor aankopen (600.000 euro).

Omvang en inhoud
Schepen van Cultuur Philip Heylen van Antwerpen is verguld: ‘Hugo Claus was een kosmopoliet, in leven en werken. In zijn magnum opus Het verdriet van België heeft hij met ongezien inzicht en kritische blik de complexiteit van ons land in de literatuur gebracht en op een universeel niveau getild. Claus is ongetwijfeld één van onze belangrijkste schrijvers van de voorbije eeuw, hij heeft alle prijzen gekregen die er bestonden. Zijn werk wordt nog steeds gelezen en bestudeerd, hij blijft ook een heleboel schrijvers inspireren.’
Het archief van acht meter lang bevat 42 archiefdozen, acht ringmappen en zes verhuisdozen, vol met papieren, documenten, handschriften, brieven, aantekeningen, kladjes, en foto’s van de op 19 maart 2008 overleden schrijver. Het Letterenhuis zal het archiefmateriaal ordenen en ontsluiten via de online databank Agrippa.

Goudmijn
Een goudmijn voor vorsers en biografen zijn de talrijke dagboeken en losse dagboeknotities uit de periode van 1958 tot de jaren 1980. Dit unieke materiaal, samen met de zakelijke en privé-correspondentie, vormt de hoofdmoot van de nalatenschap. Die omvangrijke collectie telt maar liefst zeven archiefdozen en herbergt nog massa’s onontgonnen materiaal. De lijst met correspondenten in het brievenarchief Claus oogt indrukwekkend en lang, met namen als Roger Raveel, Karel Appel, Pierre Alechinsky, Simon Vinkenoog, Harry Mülisch en Freddy de Vree. De correspondentie beslaat grosso modo de periode 1955-2005 en geeft onder meer een verhelderend beeld van de mens Claus, van zijn ideeën omtrent literatuur en kunst en van zijn verhouding tot collega-kunstenaars. Voorts bevat de nalatenschap tal van kleinere dossiers rond historisch markante gebeurtenissen, zoals het ophefmakende censuurproces met betrekking tot de toneelopvoering van Mascheroen (1968). De omvangrijke collectie foto’s biedt een rijk geschakeerd beeld van een schrijver en zijn generatie. Het gaat van privé-kiekjes tot portretfoto’s door gereputeerde fotografen als Ed van der Elsken en Herman Selleslags.
Ondertussen heeft het Letterenhuis de archieven in het bezit van Hendrik Conscience, Paul van Ostaijen, Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne, Willem Elsschot, Ivo Michiels, Louis Paul Boon, Maurice Gilliams en vele anderen.
Op de foto V.l.n.r. Lisbeth List, Sylvia Kristel, Hugo Claus en Cees Nooteboom. (ongedateerd)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder